Remissperiod

Remissen skickas via e-post den 16 januari till:

  • Samtliga ordföranden och styrelseledamöter i LRF inklusive organisationsmedlemmarnas styrelser.
  • Samtliga valberedningssamordnare/ordföranden och valberedare i LRF.

Remissperioden sträcker sig fram till om den 31 mars 2023. Avsändare är riksförbundsstyrelsen.

Här hittar du stödjande fakta- och kunskapsmaterial:

Vill du bidra?

Medlemmar som önskar bidra under remissperioden är välkomna att göra det via kontakt med din närmaste styrelse i din region.

Röster från folkrörelsen

Se filmen från kommungruppsträffen i Vann, LRF Väst.