Säkra livsmedel i kommunerna

Många har fått upp ögonen för beredskapsfrågan och det finns några punkter i den regionala livsmedelsstrategin som kommunföreträdare kan ta sig an och genom de göra skillnad. Det skriver ordföranden i LRFs kommungrupper Västernorrland i en debattartikel som publicerats i Sundsvalls Tidning under vecka 47.

Jord- och skogsbruk är en stabil del av företagandet i länets kommuner, verksamheter som inte flyttar produktionen. Tillväxt i jordbruksföretag ger nära dubbelt så många jobb mot i övriga näringslivet. En miljon kronor i efterfrågeökning i ett livsmedelsproducerande jordbruksföretag ger 2,51 nya jobb. Motsvarande siffra för genomsnittsföretag i Sverige är 1,42 nya jobb.

Det gröna näringslivet i länets kommuner består av en mängd entreprenörer som producerar mat, energi och förnybart material, allt det som behövs för ett hållbart samhälle och ett tryggt Sverige med god beredskap i kris. En ökad produktion av livsmedel, energi, varor och tjänster från de gröna näringarna i våra kommuner skapar bättre försörjningstrygghet och gör oss mindre beroende av omvärlden i händelse av kris. Det ger invånarna trygghet om säkra livsmedel, vilket minskar behovet av import.

Samtliga företagare i jordbruket har någon gång kontakt med kommunen. Det handlar om olika tillstånd, tillsyn och bygglov samt planeringen av mark för att nämna några. Genom en god dialog kan kommunens politiker och tjänstemän skapa ett företagsklimat som ger tillväxt i sin kommun.

Kommunföreträdare kan göra skillnad
Många har fått upp ögonen för beredskapsfrågan och det finns några punkter i den regionala livsmedelsstrategin som kommunföreträdare kan ta sig an och genom dom göra skillnad.

  • Öka andelen närproducerade råvaror i länets offentliga kök.
  • Värna jordbruksmark för säkrad livsmedelsförsörjning och biologisk mångfald.
  • Samordna påverkansarbete kring regelverk och styrmedel på både nationell och internationell nivå.

Det skall vara lätt att göra rätt och LRFs kommungrupper finns som en stark och viktig resurs när kommunen vill prata hållbar utveckling på riktigt. Så välkommen ut på en gård för att se vilken effekt olika beslut får i verkligheten!Ordföranden i LRFs kommungrupper Västernorrland:
Caroline Näslund, Kramfors kommungrupp
Jörgen Byström, Härnösands kommungrupp
Kristina Girhagen, Sollefteå kommungrupp
Josefin Larserud, Örnsköldsviks kommungrupp
Anna Vägermark, Ånge kommungrupp
Oscar Westerlund, Timrå kommungrupp
Peter de Beau, Sundsvalls kommungrupp