Skadorna av granbarkborre kvar på rekordhöga nivåer

Skadorna av granbarkborre fortsätter att ligga på historiskt höga nivåer. Det visar den årliga inventeringen av granbarkborreskador som Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har gjort.

Drygt 8 miljoner kubikmeter gran har angripits av granbarkborre under 2021, det är lika mycket som under 2020.

Alla måste hjälpas åt

Årets skador är störst i Svealand och de största volymerna finns i Södermanland, Östergötland och Örebro län.

– Det är mycket allvarligt och nu måste alla hjälpas åt. Sågverk- och massaindustrin måste kliva fram och säkerställa att det finns en betalning som gör det lönsamt för skogsägaren att ta ut angripna träd från skogen. Myndigheterna måste fortsatt vara på tå och alla skogsägare måste vara aktiva i att ta bort barkborreträden, säger Paul Christensson, ordförande i LRF Skogsägarna.

80 procent av de angripna granarna står kvar

Av den totala volymen gran som angripits under 2021 stod 6,7 miljoner kubikmeter, över 80 procent, kvar i skogen vid inventeringstillfället. Endast cirka 1,6 miljoner kubikmeter var avverkad. Orsaken är troligen svårigheterna att hinna med och att vissa angrepp kan vara svåra att upptäcka i ett tidigt skede.

– Det är bråttom att avverka och få ut angripna träd. Annars övervintrar borrarna och kan fortsätta skada ännu mer nästa år, säger Paul Christensson.

Agera mot granbarkborren:

  • Kontrollera din skog för att upptäcka nya angrepp
  • Avverka områden med angripen skog. Det räddar virkesvärde och får bort granbarkborrar ur skogen.
  • Forsla ut det angripna virket

Skador från granbarkborre i jämförelse med andra skador i skogen:
Stormen Gudrun (2005) 75 miljoner kubikmeter
Granbarkborre (2021) 8 miljoner kubikmeter
Granbarkborre (2020) 8 miljoner kubikmeter
Granbarkborre (2019) 7 miljoner kubikmeter
Granbarkborre (2019) 3-4 miljoner kubikmeter
Skogsbränder i Sverige (2018) 2,1 miljoner kubikmeter
Brand Västmanland ( 2014) 1,4 miljoner kubikmeter

Läs Skogsstyrelsens pressmeddelande om granbarkborren.