Skärpta straff för brott kopplade till djurrättsaktivism

Fredagen den 1 juli träder en mängd nya lagar i kraft, däribland skärpta straff för brott kopplade till djurrättsaktivism. En förändring LRF har arbetat för under många år.

-Det är en lagstiftning vi efterfrågat och nu är vi glada att det blir verklighet, säger Sofia Karlsson regionordförande för LRF Västra Götaland.

Bland annat kommer området för olaga intrång även omfatta gårdsplanen, maximistraffet för normalbrott skärps från böter till fängelse, försök och förberedelse till grovt olaga intrång och grovt hemfridsbrott straffbeläggs. Dessutom har riksdagen beslutat att regeringen behöver se till att det skapas särskilda brottsbeteckningar för brott med djurrättskoppling.

-Gårdsplanen är en del av våra företag och nu kommer även rättsstaten se på det på samma sätt. I rådande omvärldsläge blir vår roll som lantbrukare och producenter av livsmedel än viktigare, säger Sofia Karlsson regionordförande för LRF Västra Götaland.

I Sverige har vi omfattande lagar och regler som skyddar djur. Men trots ett av världens bästa djurskydd riskerar uppfödare att utsättas för extrema aktivister som bland annat har smugit sig in i stallarna eller ockuperat gårdsplanen.

-Den nya lagstiftningen bidrar till att vi kan känns större trygghet på hela våra gårdar och därmed kan lägga fullt fokus på att producera mat säger Sofia Karlsson.

Skillnad på djurskydd och djurrätt.

Djurskydd är vad vi människor gör för att skydda djur emot lidande det vill säga myndigheters lagstiftning kring hur djur ska hållas och skötas.

Djurrätt är ett etiskt ställningstagande kring djurs rättigheter i samhället. En person som förespråkar djurrätt anser att vi inte har rätt att hålla djur för vårt eget syfte överhuvudtaget.

Clara Hyltbäck