Skogsägarrörelsen enade: ”Kan Norge så kan Sverige”   

LRF och skogsägarföreningarna har tagit fram en ny arbetsmodell för framtidens naturskydd. Frivillighet och god kommunikation med markägaren ska vara utgångspunkten för myndigheternas arbete. Utgångspunkten är att alla skogsägare i Sverige ska känna sig trygga i att värna och utveckla den biologiska mångfalden utan risken att förlora rätten till sin skog.    

– Tillsammans representerar vi runt hälften av landets 315 000 skogsägare. Vi lägger nu det här förslaget på Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets bord. Ge oss möjligheten att värna och utveckla den biologiska mångfalden utan risken att förlora vår mark. Kan Norge så kan även Sverige jobba på det här sättet, säger Paul Christensson, ordförande, LRF Skogsägarna.   

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har sedan juni 2022 ett uppdrag från regeringen att ta fram en ny strategi för hur Sverige arbetar med att skydda skog. I uppdraget står det att frivillighet ska vara en utgångspunkt och huvudsakligt arbetssätt för myndigheterna. Det förslag som skogsägarrörelsen presenterar idag är ett förslag över hur det nya arbetssättet kan se ut.   

– För mig personligen är detta historiskt. Jag minns när jag engagerade mig i LRF för 30 år sedan och kämpade för frivillighet. Nu står en enad skogsägarrörelse bakom en modell för hur detta ska gå till i praktiken. Vi hoppas att myndigheterna lyssnar på oss. Det är vi skogsbönder, som i generationer byggt upp höga naturvärden, som också borde vara dem som förvaltar dem vidare. 

Inspiration till modellen kommer från norska motsvarigheten ”Frivilligt vern” som sedan 2003 är den etablerade arbetsmodellen för norska myndigheter vid skydd av skog, vilket har bidragit till en minskad konfliktnivå mellan stat och skogsägare.    

Modellen i korthet:    

Identifiering av behov:    
Myndigheterna identifierar vilka naturtyper som har störst behov av att skydd och prioriterar resurser till dessa.    
   
Utlysning:   
Myndigheterna gör en utlysning där de tydligt beskriver för markägaren vilka naturvärden som efterfrågas för skydd av natur.    

Förslag:    
Markägaren föreslår områden till myndigheten. Om markägarens förslag innehåller rätt naturvärden ska de prioriteras av myndigheten. Även myndigheterna kan föreslå områden som är lämpliga för skydd. När myndigheten tar initiativ har markägaren alltid rätt att säga nej.    

Överenskommelse:    
Myndigheten och markägaren kommer överens om skyddsform, föreskrifter och ersättning.    
   
Läs mer:    

Rapport med undersökning bland LRFs skogsägande medlemmar om formellt skydd samt beskrivning av den norska modellen (oktober 2021)
   
Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets uppdrag (juni 2022)  

En modell för skydd av skog på frivillig grund (nov 2022)