Skyddsjakt på dovhjort

Beslut om skyddsjakt efter dovhjort i del av Västra Götalands län mellan 16 oktober 2022 och 28 februari 2025.

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om skyddsjakt efter dovhjort i Alingsås, Essunga, Grästorps, Lilla Edets, Trollhättans och Vårgårda kommuner >>

Beslut om skyddsjakt efter dovhjort i del av Västra Götalands län >>

Roland Hermansson, styrelseledamot LRF Västra Götaland från Essunga, är en av de som har drabbats.

Inslag Radio Skaraborg - Dovhjort gav sig på Rolands grödor – välkomnar beslut om skyddsjakt >>

Sedan i början av året har Länsstyrelsens viltenhet kommunicerat tankegångarna om en generell skyddsjakt på dovhjort i området kring Sollebrunn, Vårgårda, Grästorp med omnejd.

En anledning är att ca 60 % av all skyddsjakt i länet söks i det området. Det visar på vilket skadetryck det är i området, men skapar också mycket arbete för både myndighet och privatpersoner med så mycket skyddsjaktärenden.

LRF har via mig i Viltförvaltningsdelegationen varit positiva till förslaget, dock stannade frågan innan beslutet om mörkersikte/rörlig belysning till att Länsstyrelsen bara har befogenhet att medge rörlig belysning. Mörkersiktefrågan hanteras av Naturvårdsverket.

Nu hoppas vi att det slår väl ut, och det kan vara läge att följa upp under tiden.

Håkan ”HåPe” Persson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland, hakan.persson@lrf.se eller 0733-55 28 81