Slut på tvång?

Under veckan träffade LRF Västra Götaland Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Västra Götaland för att samtala kring det nya arbetssättet med frivillig grund.

Efter att skogspropositionen antogs av riksdagen den 30:e mars i år är målet om att formellt skydd av skog ska ske på frivillig väg närmre än någonsin tidigare.

Men det finns fortfarande utrymme för myndigheterna att göra tolkningar. Naturvårdsverket arbetar med att ta fram nya riktlinjer och regionalt på Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen förs resonemang om hur man ska förhålla sig till det nya arbetssättet med frivillighet som grund.

Därför träffade LRF i veckan Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Västra Götaland för att framföra våra förväntningar.

En viktig del är att skapa förtroende för systemet framåt, till exempel genom att avsluta pågående reservatsärenden i de fall där markägaren motsatt sig bildandet. En annan del är att myndigheterna framöver bär det huvudsakliga ansvaret att skapa intresse bland markägare att frivilligt föreslå skydd av mark. Det behöver klargöras utåt vilka naturtyper och vilka områden geografiskt som staten vill prioritera. Det borde kunna ske till exempel genom utlysning och anbudsförfarande.

Samtalsklimatet regionalt är gott och LRF Väst kommer fortsätta påverkansarbetet för att vi ska nå i mål.

Martina Philip