SM i Skog lockade många besökare

Under helgen, den 24-25 september, genomfördes SM i Skog på Svenljunga Naturbruksskola.

I helgen gick SM i Skog av stapeln på Svenljunga Naturbruksskola. Ett arrangemang som lockade både tävlande och åskådare. LRF fanns på plats och var värd för delmoment motorsågning.

Martin Gustavsson och Mathilda Clausén Wingårdh från LRF medverkade som domare under lördagen, även LRF Ungdomen Sjuhärad fanns på plats och visade upp sin verksamhet.

Resultat från tävlingen hittar ni här >>


Martin Gustavsson och Mathilda Clausén Wingårdh från LRF.


LRF Ungdomen Sjuhärad deltog. Foto: Mathilda Clausén Wingårdh.

Allmänn info
SM i SKOG är en praktisk-teoretisk tävling som startade 1982 med syfte att stimulera de som jobbar i skogen, öka kunskapen om skog- och skogsskötsel, fokusera på skog- och skogsbruk samt att träffa likasinnade.

Det är en praktisk-teoretisk tävling som hålls i två klasser, SM klass och Skolklassen. Skol-klassen, där varje Naturbruksgymnasium får ställa upp med 3 deltagare. SM-klassen, för deltagare från Naturbruksgymnasier (personal), skogsföretag samt Skog och Ungdomsavdelningar. Två tävlande per lag.

Av nedanstående moment ingick 11 i tävlingen 2022. Efter 10 genomförda stationer stryks sämsta poäng och de 6 bäst placerade i respektive klass går vidare till finalen.

Teorifrågor om skog
Naturkännedom
Precisionsfällning
Röjning
Gallring
Aptering
Motorsågning
Mätning av massavedstrave
Precisionskörning med skotare
Kubering av bestånd
Plantering
Skydd och säkerhet
Natur-/miljövårdshänsyn
Timmerklassning/Virkesmätning