Sök produktionsstöd för biogas 16 november – 15 december 2023

Biogas

Regeringen har anslagit medel för fortsatt stöd till produktion av biogas som uppgraderas till biometan i gas- eller vätskeform samt gödselbaserad biogas.

Från 1 januari 2024 kommer Energimyndigheten ansvara för stödet. Ansökan är öppen mellan 16 november och 15 december 2023. Det totala anslaget för biogasstödet är 900 miljoner kronor per år. 

Frågor och svar om biogasstödet (energimyndigheten.se)

Gödselgasstöd (jordbruksverket.se)