Spannmålslagren justeras upp för vete och soja och ner för majs

FAO AMIS februariprognos för världens spannmålsmarknad 2022/23 visar som decemberprognosen en vete- respektive sojamarknad där lagren fylls på och en marknad för majs där lagren krymper jämfört med 2021/22.

Utgående lager i förhållande till användning totalt i världen respektive hos de stora exportörerna

Prognosmakarna noterar att priserna på gödselmedel backat med 40 procent sedan toppen för ett knappt år sedan och konstaterar att det kan få positiv effekt på spannmålsproducentens marginal. Utvecklingen av årets sådd kan också bli positiv om man i världens utvecklingsländer, där man normalt sett använder relativt lite gödsel, får råd med större gödselgivor.

I förhållande till användning

 

 

2021/22

2022/23

Vete

Världslagren    

36%

38,5%

 

Stora exportörernas lager

16%

18%

Majs

Världslagren    

23%

17,5%

 

Stora exportörernas lager

13%

11%

Soja

Världslagren    

11%

13%

 

Stora exportörernas lager

5%

6%


Källa: FAO AMIS

Vete

Det ser bra ut för veteskörden 2022/2023 i samtliga stora produktionsområden. På södra halvklotet, där skörden håller på att avslutas, lyfts Australien fram med exceptionellt goda förhållanden. Landet är en av världens viktigare exportörer av vete och har som sådan stor betydelse för balans och priser på den globala marknaden.


I övrigt lyfts blandade förhållande fram för utvecklingen av höstvete i Ryssland, Ukraina och USA som något att hålla ögonen på. De globala lagren bedöms relativt stora, men bara knappt en fjärdedel återfinns hos de stora exportörerna och Kina bedöms sitta på närmare 50 procent av de globala vetelagren.

Lagren i världen totalt sett räcker just nu till fyra och en halv månads konsumtion. Räknar man bort Kina räcker vetlagren i tre månader och tittar man på de lager som finns hos de stora exportörerna räcker lagren i drygt två månader.

Så här många månader räcker lagren just nu

 

Vete

Majs

Soja

De globala totalt

4-5

2

1,6

Exklusive Kinas del

3

1,7

1,3

De stora exportörernas

2

1,3

0,7


Källa: egen beräkning med utgångspunkt i FAO AMIS siffror.

Världens största producenter av vete 2022/23 samt förändring jämfört med 2022/23 

 

2021/22

2022/23

USA

44,8

44,9

Ryssland

76,1

102,7

Indien

109,6

106,8

EU

138,1

134,7

Kina

136,9

137,7

Världens största exportörer av vete 2022/23 samt förändring jämfört med 2022/23  

USA

21,8

21,1

Canada

15,1

23,7

Australien

27,8

27,4

EU

30,4

34,9

Ryssland

33

45

 

Majs

När det gäller majs justeras produktionen ned ytterligare för marknadsåret 2022/23 i februariprognosen. Detta mot bakgrund av att skattningen av 2022 års produktionen i USA, EU och Ryssland justeras ned. 

De stora giganterna för världens produktion av majs, USA och Kina, är för närvarande inte i produktionssäsong. Det är på det södra halvklotet det händer saker just nu och här ser produktionsförhållandena i Argentina allt sämre ut på grund av långvarig torka. I Brasilien börjar skörden av vårsådd gröda och förhållandena är goda.

Världslagren ser med nuvarande prognos för 2022/23 räcka i två månader.

Världens största producenter av majs, miljoner ton 

 

2021/22

2022/23

EU

73,5

52,3

Argentina

60,5

59

Brasilien

87,1

113,1

Kina

272,6

277,2

USA

382,9

348,8

Världens största exportörer av majs, miljoner ton 

 

2021/22

2022/23

Ukraina

23,6

23

Argentina

40,9

37,5

Brasilien

21

41,5

USA

48,9

62,8

Världens produktion av sojaböna 2022/23 justeras ner i FAO AMIS februariprognos. Detta mot bakgrund av ytterligare försämrade produktionsutsikter i Argentina som inte vägs upp av uppjusteringar av produktionssiffrorna för Kina och Ryssland. När det gäller soja är Brasilien och USA etta respektive två både när det gäller produktion och export i världen. Därefter kommer Argentina. Importen domineras nästan helt av Kina med EU som nummer två.

Christina Furustam