Stöd till kommungrupp gällande vattenskyddsområde

Politikerbesök i vattenskyddsområde

Att värna vårt vatten är förstås livsviktigt, men vi måste också kunna bedriva väl fungerande verksamhet utan försvårande hinder som vattenskyddsområden kan utgöra.

I Sala har kommungruppen fört en dialog med kommunen om ett vattenskyddsområde som riskerar att inskränka markägarens möjligheter att använda sin mark. Inför ett politikerbesök i det berörda området, tog kommungruppen i Sala kontakt med personalen i LRF Mitt för att få hjälp med att stärka medlemmarnas argumentation.

Kommungruppen har tidigare haft stöd av regionalt sakkunnig vad gäller underlag och argumentation inför inlämnandet av ett skriftligt yttrande och samtal med kommunen och anlitad konsult. Nu ville kommungruppen gärna få möjlighet att träffa och lära känna Elsa Heinke, nyanställd regionalt sakkunnig inom miljö, vatten och samhällsplanering och även ta del av Elsas kompetens under mötet.

Samma stöd kan du och din kommungrupp få. Hör av dig till regionkontoret!