För Sveriges bönder är varje dag en dag för biologisk mångfald

Markus Hoffman

Hallå där Markus Hoffman, LRFs hållbarhetsexpert. I veckan var det dagen för biologisk mångfald. En dag instiftad av FN för att påminna om den biologiska mångfaldens betydelse för allt liv på jorden.

Varför är biologisk mångfald viktigt?

- Biologisk mångfald är avgörande för att vi överhuvudtaget ska få mat. Många tänker på att pollineringen ökar skördarna men minst lika viktig är den biologiska mångfalden som inte syns. Alltså den i matjorden. En populär beskrivning är att en handfull jord innehåller lika många mikroorganismer som det finns människor på planeten. 

Hur arbetar Sveriges bönder för att öka den biologiska mångfalden?

- Sveriges bönder gör ett lysande arbete med att bevara och öka den biologiska mångfalden. Det viktigaste för lantbrukare i skogs- och mellanbygd är helt enkelt att fortsätta vara lantbrukare just där. Grunden för biologisk mångfald är variation i landskapet och bara skog gör landskapet mer enformigt än om det finns en mix av skog och jordbruksmark. I slättbygd behöver variationen öka och där kan det behövas mer aktiva åtgärder som blommande kantzoner, lärkrutor, våtmarker och att inte städa bort alla träd som spontant växer upp längs diken.   

Om du skulle ge ett tips till den som vill göra en insats, vad skulle det bli?

- Det är så tacksamt att arbeta med biologisk mångfald eftersom det till skillnad från andra miljöfrågor som klimat och övergödning ger en snabb belöning på utförda åtgärder som är synlig i naturen och man kan få mycket mångfald för liten kostnad. Det är tacksamt på ytterligare ett sätt och det är att det ofta räcker att man avstår från att göra något. Låt de där gamla rundbalarna av halm eller ensilage vara kvar eller strunta i att städa det slarviga hörnet på gårdsplanen. Det ständigt återkommande tipset för alla som vill öka biologisk mångfald är att öka variationen på olika sätt. 

Vad är den biologiska mångfalden värd?

- Eftersom vi människor är beroende av den biologiska mångfalden är det svårt att sätta ett pris på den. Men det går också att se den biologiska mångfalden som en av de ekosystemtjänster som lantbruket skapar. För några år sedan räknade Chalmers ut att det sammanlagda värdet av 11 ekosystemtjänster som mjölk- och nötköttsproduktion skapar har ett värde på 27 till 37 miljarder kronor. Av det är hälften värdet av ekosystemtjänsten mat, i det fallet mejeriprodukter och kött, och resten av bland annat värdet av biologisk mångfald skapad av lantbrukare och deras djur.