Tre nya ledamöter i LRFs riksförbundsstyrelse

Raps

Stämman valde enligt valberedningens förslag och Marit Bohlin, Hans Ramel och Viktoria Östlund är nya ledamöter i LRFs riksförbundsstyrelse.

De presenterade sig helt kort:

Marit Bohlin, känner starkt för matproduktion, men har sina rötter i skogen.

Hans Ramel, bredden i LRF är en av våra största styrkor.

Viktoria Östlund, lönsamhet och konkurrenskraft på gårdsnivå är det absolut viktigaste.

Det går att läsa mer om de nya ledamöterna nedan.

Resten av styrelsen består av Palle Borgström, som valdes om som förbundsordförande, Paul Christensson, Fredrik Andersson, Lennart Nilsson, Marcus Söderlind, Mikaela Johnsson, Beatrice Ramnerö, Martin Moraeus och Joakim Borgs.

Marit Bohlin

Marit Bohlin, 38 år, är utbildad jägmästare och har tidigare varit förtroendevald i LRF Östergötland och LRF Ungdomen. Hon är uppvuxen på gård i Älvdalen men bor nu i Norrköping och arbetar som hållbarhetschef på Holmen Trävaror samtidigt som hon är delaktig i skogsbruket hemma på gården.

 - Jag har ett stort intresse och engagemang för de breda frågorna och hur vi ska kunna driva företag på landsbygden. Jag brinner lite extra för livsmedelsproduktionen och hållbarhetsfrågorna. Skogen och familjeskogsbruket där jag är född och uppvuxen är mina hjärtefrågor och där villkoren framåt för min och nästa generation är den frågan jag gärna vill driva, säger Marit Bohlin

Marit Bohlin
Marit Bohlin

Hans Ramel

Hans Ramel, 45 år, är ordförande i LRF Skåne sedan fem år och bor på Övedskloster i Lunds kommun där han bedriver växtodling, skogsbruk, nötköttsproduktion, jakt och besöksverksamhet.  Han är även ledamot i Länsstyrelsens insynsråd och styrelseledamot i Krinova Incubator och Science Park.

 - Mitt engagemang bottnar i en stark övertygelse om att framtidens hållbara lösningar finns i de gröna näringarna. Men även i att vi behöver en inhemsk livsmedelsproduktion för att säkra vårt oberoende i en osäker omvärld och i en framtid då befolkningen, lokalt och globalt, ökar samtidigt som klimatet förändras. Jag brinner särskilt för möjligheten att vi tillsammans i ett starkt LRF kan påverka allas våra förutsättningar till det bättre. Jag tror på att alla behövs och att vår organisations bredd och våra olikheter gör oss starkare. Jag kan bidra med ett stort intresse för det politiska systemet och våra påverkansmöjligheter på olika nivåer samt det regionala perspektivet, säger Hans Ramel.

Hans Ramel
Hans Ramel

Viktoria Östlund

Viktoria Östlund, 37 år, är agronom och var tidigare expert för nöt och lamm på LRF Kött. I dag bor hon på Roslövsholms Gård i Flyinge där det bedrivs växtodling, hästverksamhet och lägenhetsuthyrning. Viktoria är chef för Utveckling & Hållbarhet på Hästnäringens riksanläggningar Flyinge & Ridskolan Strömsholm.

- Jag hoppas kunna bidra med erfarenhet av näringspolitiskt arbete, engagemang för hållbarhetsfrågor och en bredd inom svenskt lantbruk. För att vi ska kunna driva livskraftiga företag behöver vi rätt förutsättningar, myndigheter som stöttar och underlättar för verksamheten. Jag tror också att vi har mycket att vinna på att förklara hur vi arbetar med hållbarhet på gårdsnivå för att skapa ökad lönsamhet. Allmänheten kommer allt längre från lantbruket och förståelsen för hur livsmedelsproduktion fungerar behöver vi hjälpa till med.

Viktoria Östlund
Viktoria Östlund

Trion ersätter Åsa Odell som har suttit i styrelsen sedan 2010, Lotta Folkesson som har varit styrelseledamot sedan 2012 och Lena Åsheim blev invald i styrelsen 2017. Alla tre har avböjt omval.