Utopi eller verklighet?

Det pågår ett arbete med att planera för höghastighetsjärnväg mellan Ski söder om Oslo till Surte norr om Göteborg. Enligt hemsidan har man etablerat kontakter med Europeiska Investeringsbanken, Nordiska Investeringsbanken och de kommersiella bankerna.

Skagerrakbanan ger många tankar, därför ordnande LRF i Munkedal ett möte där Lars Gunnar Peterson framförde sina tankar. Han gjorde jämförelser mellan Japan, där han bott och arbetat, och västkusten, avseende befolkningstätheten och därmed resandeunderlaget.

Det är ju ingen hemligt att standarden på Bohusbanan norr om Uddevalla är mindre bra och att det inte går att åka tåg över landsgränsen. Ur den synvinkeln finns det definitivt ett behov av bättre infrastruktur. Men med det här upplägget blir det inte möjlighet att transportera gods.

Munkedals oppositionsråd var tydlig med Socialdemokraterna i Munkedal säger nej. Noteras ska att Göteborg och Oslo inte är med i projektet.

LRF Munkedal är tydliga med att man motsätter sig det hela. Men om det blir av är det viktigt att markägare som får intrång blir marknadsmässigt ersatta.

Byggstart är planerad till 2024 och Skagerrakbanan ska öppna för kommersiell trafik den 10 december 2028. Hur mycket substans finns det i detta?

Läs mer på
https://www.skagerrakbanan.com/sv/ och på Facebook finns gruppen Stoppa Skagerrakbanan

Birgit Jönsson