Vad händer med elstödet till enskilda näringsidkare inom jord- och skogsbruk?

Högspänningsledning. Fällforsens Friesergård, Agnäs.

Försäkringskassan kommer att börja betala ut elstöd till privatpersoner fr o m den 20 februari. LRF driver frågan att de lantbrukare som driver verksamhet i enskild firma och som har ett gemensamt elabonnemang för hushållet och lantbruket ska få stöd samtidigt som privatpersoner. När det gäller lantbruk som har två separata uttagspunkter (en för hushållet och en för företaget) så får du vänta på utbetalning av företagsstödet, där reglerna inte är helt klara.

Måste jag agera på något sätt för att få stödet?

Senast den 13 februari ska du anmäla ditt kontonummer för utbetalning till Swedbank. Gör du inte det, får du utbetalning från Försäkringskassan via en utbetalningsavi. Det tar lite längre tid och medför en aviavgift.  Elstöd | Swedbank

När beräknas pengarna betalas ut?

Till privatpersoner fr o m den 20 februari. För företag kommer utbetalningarna ske senare. Svenska kraftnät har mer information här: Stöd till elanvändare | Svenska kraftnät (svk.se)