Välbesökt och uppskattad politikerpub i Hölö

Det blev en uppskattad kväll av alla, när ett trettiotal LRF-medlemmar lyssnade till och ställde frågor till lokala politiker på en politikerpub i Hölö nyligen.

Politikerpuben var arrangerad av LRF-avdelningarna Vårdinge-Järna-Hölö-Mörkö och Turinge-Enhörna tillsammans med LRFs kommungrupp i Södertälje.

Alla nio partier i Södertälje kommunfullmäktige hade bjudits in och alla tackade ja. Tyvärr visade det sig att två partier av olika anledningar inte kunde vara med. Uppslutningen var ändå mycket bra.

Politikerna fick 3,5 minuter var att berätta om sin politik i allmänhet och jord- och skogsbruk i synnerhet. Frågor togs efteråt, vilket uppskattades av politikerna för då kunde de koncentrera sig på att använda sin tid till det de ville berätta.

Välbesökt politikerpub i Hölö.
Boel Godner.

Politikernas presentationer tog en timme ungefär och efteråt uppvaktade kommungruppen med skriften "Bonde på väg" om vägens betydelse för Sveriges bönder, samt propåer om att återföra renat avloppsvatten till naturen.

Efteråt handlade det om enskilda avlopp, hur kommunens skogar sköts, vikten av att kommunen skall hålla medborgaren främst, inte kommunen och kommunal upphandling. 

Medlemmarna uppskattade att politikerna tog sig tid att komma till Hölö och prata med dem, och politikerna var glada för träffens format och för att få nära kontakt med jord- och skogsbrukare.

Det var en mycket lyckat kväll, sammanfattar Per Pettersson, ordförande för LRF-avdelningen Vårdinge-Järna-Hölö-Mörkö.

Alexander Rosenberg
Politikerpub i Södertälje
Tage Gripenstam.