Viktigt för lantbruket att hänga med i teknikskiftet när 2G- och 3G-näten stängs ner

Inom en snar framtid kommer de befintliga 2G- och 3G-näten helt att ersättas av 4G och 5G. Detta kan få stor betydelse för dig som jord- och skogsbrukare. Att upprätta en uppgraderingsplan för verksamhetens tekniska utrustning är viktigt och ganska bråttom – eftersom nedstängningen redan har börjat.

Det är viktigt för dig som jord- och skogsbrukare att säkerställa en effektiv övergång utan risk för avbrott när 2G- och 3G-näten nu succesivt stängs ned. Därför är det hög tid att se över verksamheten och den tekniska utrustning som är uppkopplad till 2G och 3G i maskiner, traktorer, larm och liknande, så att de även fungerar i 4G- eller 5G-nätet.

Hur drabbar detta den enskilde lantbrukaren?  

Även om de allra flesta idag har en mobiltelefon som stödjer 4G och kanske även 5G, så är det fortfarande mycket teknik som enbart fungerar via 2G och 3G. Tekniska enheter som kommunicerar med varandra, sk Machine to Machine (M2M), saknar ofta stöd för 4G eller 5G. En stor del av lantbrukets teknik är alltså beroende av 2G när det handlar om M2M, vilket alltså gör att de slutar att fungera helt när nätet stängs ner. Exempel är:

  • Larm
  • Övervakningskameror
  • Styrsystem i traktorer, skogsmaskiner, tröskor mm
  • Robotar av olika slag (t ex mjölkrobotar, gräsklippare)
  • Bevattningssystem
  • Pumpar
  • Dieselvärmare

Som användare av en produkt är det inte alltid självklart vilken typ av simkortsläsare produkten använder. Därför kan det komma som en total överraskning när den slutar att fungera. Du kan behöva uppgradera din utrustning och kostnaden kan vara allt från hundralappar till femsiffriga belopp.

Vad kan jag göra?

Det viktiga för varje enskild jord- och skogsbrukare är nu att göra en inventering av verksamhetens utrustning för att kartlägga om de tekniska enheterna klarar övergången till 4G. Kontakta leverantören för respektive produkt som troligen kan svara på om enheten klarar skiftet – eller som kan lotsa dig vidare. Du kan också se över dina pågående abonnemang och här kan operatörerna hjälpa till. Ett tips är att ta hjälp av dina fakturor för att hamna rätt.

Det är också viktigt att ställa krav på att all ny utrustning som införskaffas har stöd för 4G eller 5G. Tyvärr finns fortfarande 2G- och 3G-produkter som säljs på marknaden – även om de kommer att sluta fungera inom ett par år.

När stängs 2G och 3G ned?

Nedstängningen är redan påbörjad. 3G-näten har avvecklats på flera områden i Sverige och senast i slutet av 2025 förväntas 2G- och 3G-näten att helt ha fasats ut.

Varför stängs näten ner?

Operatörerna vill satsa på ny teknik och finner inte lönsamhet i att behålla de gamla näten. Det är också på sikt svårt att hitta reservdelar och kompetens för att hålla dem vid liv. Dessutom behövs mer frekvensutrymme för de växande 4G- och 5G-näten.

Påverkas även mobiltäckningen?

Operatörerna hävdar att utbyggnaden av 4G och 5G ska göras parallellt med avvecklingen av de äldre näten och att det därför inte ska påverka mobiltelefonin. LRF får dock en hel del samtal från medlemmar som vittnar om motsatsen. Det är sannolikt att detta har verkan under lång tid framöver och gör mobiltäckningen betydligt sämre i Sverige.

Vad gör LRF?

LRF för en kontinuerlig dialog med Post- och Telestyrelsen (PTS) som är ansvarig myndighet. LRF deltar också i möten med både politiker och verksamma mobiloperatörer för att bevaka medlemmarnas intressen när det gäller uppkoppling och kommunikation. En viktig del är dessutom att informera och stötta medlemmar som har problem eller upplever oro kring förändringar i sina möjligheter att kommunicera med omvärlden.

Mer information i LRFs webbinarier

LRF har tidigare hållit webbinarier där du kan få mer information om vad som händer när 2G och 3G näten släcks. Ta del av webbinarierna här:

Webbinarium: Vad händer mig när 2G och 3G-näten släcks ner? 

Webbinarium: Nedläggningen av koppar-, 2G- och 3G-näten och innebörden för de gröna näringarna

Löpande information om utvecklingen finns också på Post- och Telestyrelsens sajt