Viktigt med politiska beslut för att säkra livsmedelsproduktionen

Politikerna måste fatta ett antal beslut omgående för att rädda kvar jordbruket i Västernorrland. Om det skriver Gunilla Kjellsson, ordförande LRF Västernorrland och Rolf Johansson ledamot i regionstyrelsen, i en debattartikel som publicerats i Sundsvalls tidning, Örnsköldsviks allehanda och Tidningen Ångermanland.

Läget i omvärlden blir alltmer skakigt, med konflikthärden i Europa, klimatförändringar och stigande inflation. Nyligen genomförde MSB sin kampanjvecka om krisberedskap med fokus på maten. Att man valde just detta tema i år är välkommet, vi måste prioritera att öka livsmedelsproduktionen.

Åkermark försvinner
Jordbruket i Västernorrland har sedan långt tillbaka minskat för varje år. Betydande arealer av åkermark läggs i träda, växer igen eller bebyggs. De senaste tio åren har åkermarken i Västernorrland minskat med närmare 1 700 hektar. Det är en riskabel utveckling. Vi behöver öka vår produktion av beredskapsskäl i vår del av landet. Jordbruket i norra Sverige är hållbart. Vi har marken och vattnet för att öka vår produktion.

Vårt jordbruk kommer bli viktigare
I takt med att klimatförändringarna slår igenom på sydligare breddgrader, så kommer vårt eget jordbruk att växa i betydelse. Det finns mark att bruka, vi kan odla potatis, rotsaker, många grönsaker och bär. Så tillsammans med djurhållning, som ger oss näring, mjölk och kött, skapar vi livsmedelstrygghet i länet.

Bristande lönsamhet
Men problemet är lönsamheten, särskilt sedan krigsutbrottet i Ukraina, då priserna på drivmedel, mineralgödning, energi, och djurfoder exploderat, samt att ränteläget förändrats till det sämre. Detta gör vardagen allt tuffare för många livsmedelsproducenter. Vi behöver tjäna pengar för att återinvestera vilket bäddar bättre för ägarskiften. Länet har en åldrande bondekår där den långsiktiga livsmedelsproduktionen behöver tryggas. Den yngre generationen behöver attraheras att vilja ta över och se livsmedelsproduktionen som den framtidsbransch det är.
Sveriges riksdag beslutade tidigare i år om två stödpaket till jordbruket vilka var bra och viktiga. Men de kommer inte att räcka för att säkerställa framtida produktion.

Vi kan producera eget biodrivmedel
Vi behöver fasa ut importerade produkter som diesel och mineralgödsel. Det kräver stora satsningar, men är ingen omöjlighet. Vi kan öka andelen biodrivmedel, där jord- och skogsbruket kan bidra med råvara, samt egen mineralgödningsproduktion i norra Sverige.

Vi har tre förslag för ett robustare jordbruk i norra Sverige till riksdagsledamöterna, som bör fattas beslut om snarast.

  • Se över och öka den nationella ersättningen riktad till jordbruket i norra Sverige.

  • Förläng nedsättningen av skatterna på diesel som används i maskiner inom jord- och skogsbruket. Enligt tidigare beslut löper nollskatten ut den 30 juni 2023, men det är angeläget att detta fortlöper för fortsatt konkurrenskraft. Vi vill ställa om till fossilfritt, men fram till att vi har de gröna alternativen på plats, måste jordbruket ha råd att köra på befintliga drivmedel.

  • Besluta om att skjuta till en miljard kronor i nationell medfinansiering till Sveriges strategiska plan för CAP. Budgeten för CAP har krympt för den nya perioden, och är utformat så att våra gårdar i norr kommer att drabbas av sänkta ersättningar.

Gunilla Kjellsson
ordförande LRF Västernorrland

Rolf Johansson
ledamot LRF Västernorrlands regionstyrelse