LRFs digitala läromedel  Bonden i skolan är en unik satsning där elever på ett enkelt och roligt sätt får lära sig var maten på våra tallrikar kommer ifrån och varför vi behöver bönder.

Bonden i skolan

Var kommer mjölken ifrån och hur växer morötterna? Vilka är de vanligaste sädesslagen och vad gör egentligen en bonde?

Bonden i skolan är LRFs digitala läromedel där elever på ett enkelt och roligt sätt får lära sig var maten på våra tallrikar kommer ifrån och varför vi behöver bönder.

Bonden i skolan är ett digitalt läromedel, fullmatad med faktasidor, spännande filmer, kluriga quiz och färdiga pyssel och tipspromenader om var maten kommer ifrån.

Bonden i skolan är den svenska bondens röst rakt in i klassrummet och faktatexterna är till största del hämtad direkt från bönderna själva och från andra olika experter på lantbruk. Dessutom finns det en stor databas med färdiga lektionsuppgifter för årskurs F-6 som direkt svarar upp mot målen i läroplanen. Allt material ligger helt öppet på webben och är kostnadsfritt att använda för vem som helst.

Varför behövs Bonden i skolan?

Att veta var maten kommer ifrån, hur man får grödor att växa och vilken roll djuren har i svenskt lantbruk tycker vi är viktigt. Men i takt med att allt fler människor flyttar till städerna har kunskapen om vad lantbruket ger och hur det fungerar drastiskt minskat. Därför har vi skapat Bonden i skolan. 

Barnen är både dagens och morgondagens konsumenter, de är framtidens arbetskraft på gårdarna och de är blivande beslutsfattare som ska skapa förutsättningar för svensk mat och energiproduktion.

Målet med Bonden i skolan kan sammanfattas med dessa tre punkter:

  • Lära Sveriges barn var maten kommer ifrån och varför vi behöver bönder.
  • Skapa medvetna konsumenter som väljer svenskt - och vet varför de gör det.
  • Skapa ett intresse för att jobba och verka inom de gröna näringarna så att vi har en stark svensk livsmedelsproduktion även i framtiden.

 

Besök Bonden i skolan
Bonden i skolan logo
Senast uppdaterad: 2023-10-12