Här kan du som leverantör ta del av våra krav vid fakturering, våra fullständiga fakturarutiner och hur du skickar fakturor till LRF och till vilka fakturaadresser.

För LRF-koncernens leverantörer

Vi strävar efter ett fakturaflöde som är så effektivt som möjligt och ser att ni i första hand skickar oss e-fakturor, för mer information om det se Logiq.se.

Fakturareferens

Fakturan ska vara märkt med en fakturareferens bestående av 3 eller 5 siffror och beställarens namn. Antal siffror i referensen och andra fakturauppgifter hittar du längre ner på sidan i dokumentet Fakturauppgifter LRF-koncernen. Fakturareferensen ska anges i fältet ”Er referens” i fakturahuvudet, fakturans övre del. Fakturareferens ska lämnas av beställaren. 

Viktigt att siffror och namnet särskiljs med ett understreck utan mellanslag, exempel:
Er referens: 123_Test Testsson 
Er referens: 12345_Test Testsson

Fakturakrav

Förutom ovanstående ska fakturor till oss alltid innehålla:

 • Rätt fakturamottagare och adress 
 • Leverantörens fullständiga företagsnamn 
 • Fakturadatum
 • Fakturanummer
 • Förfallodatum/betalningsvillkor 
 • Specifikation av utförd tjänst eller vara
 • Datum då tjänsten utfördes eller slutfördes eller varorna såldes
 • Totalt fakturabelopp samt momsbelopp, om momspliktig vara/tjänst
 • Leverantörens organisationsnummer och momsregistreringsnummer
 • Uppgift om leverantören innehar F-skattebevis
 • Betalningsuppgifter

Fakturor betalas 30 dagar efter fakturadatum. För att få en rationell fakturahantering och för att kunna betala fakturor i rätt tid måste de krav som står i det så kallade faktureringsdirektivet (EU 1001/115/EG) följas. Inkompletta fakturor avvisas eller riskerar längre behandlingstid och risk för dröjsmål.

Fakturaformat

Vi tar emot fakturor på följande sätt:

E-faktura
Vi är anslutna till Peppol och vi ser gärna att ni i första hand skickar oss fakturor den vägen. 

PDF-faktura
Vi tar även emot faktura som PDF-fil som ska skickas till respektive e-postadress som du hittar längre ner på sidan i dokumentet Fakturauppgifter LRF-koncernen. Fakturan och eventuell bilaga ska ingå i samma PDF-fil. Det går att skicka flera fakturor i samma e-post, såvida de skickas i separat PDF-filer. 

Pappersfaktura 
Vi ser helst att du som leverantör skickar fakturor till oss enligt alternativen ovan men tills vidare går det även att skicka pappersfakturor. Fakturaadresser hittar du längre ner på sidan i dokumentet Fakturauppgifter LRF-koncernen.

Kontakt

Vid frågor vänligen kontakta LRF Koncernekonomi, e-postadress ekonomi@lrf.se

Senast uppdaterad: 2023-05-04