LRF använder en extern leverantör, Söderberg & Partner, för utbetalning av arvoden till förtroendevalda. Arvoden, milersättningar och utlägg registreras enkelt i Payroll. Du som är förtroendevald registrerar själv dina timmar, resor och utlägg i systemet.

Till sidomenyn

Så här gör du

För att kunna logga in behöver du en profil som skapas i Payroll av ansvarig på din LRF-region. Kontakta regionen för att få hjälp med inloggning. När du blivit registrerad i systemet skickas ett automatiskt e-postmeddelande med länk till den e-postadress som uppgetts och som ligger i dina kontaktuppgifter hos Söderberg & Partner.

Här hittar du Payroll
Till sidomenyn

När och hur får jag pengarna utbetalade?

Senast den 5:e (förutom januari där den 3:e gäller) ska dina timmar, utlägg och körda mil vara registrerade varje månad. Har du registrerat senast den 5:e i månaden så kommer utbetalning den 25:e. Ligger 25:e på en helg sker utbetalning vardagen innan helg. Registrering kan ske senast tre månader tillbaka i tiden. 

Ersättning utbetalas ut via Swedbank

Du registrera själv, i Swedbanks utbetalningssystem (SUS) här, det konto du önskar få pengarna utbetalade till. 

Utbetalningsspecifikationer och kontrolluppgifter

Utbetalningsspecifikationen finns i din Payroll bild dagarna innan den 25:e varje månad. Du får ett mejl från Söderberg & Partner att du har en utbetalningsspecifikation och från mejlet kan du direkt via den bifogade länken klicka dig in i din Payroll, via ditt BankID. Kontrolluppgifterna har ersatts av månatliga AGI:er till Skatteverket som lämnas av arbetsgivare. Därför finns inte längre några kontrolluppgifter utan du som förtroendevald kan kontrollera vad som lämnats in för dig på den senaste lönespecifikationen för året, under de ackumulerade värdena som du ser längst ned i en utav rutorna på lönespecifikationen.

Till sidomenyn

Hantera kvitton

Ny rutin för kvittohantering från och med 1 september 2023

I enlighet med Skatteverkets regler krävs ska originalkvitton sparas fysiskt så att de kan visas vid en eventuell revision. Det betyder att alla förtroendevalda, from 1 september 2023, ska spara sina fysiska utlägg i tre år. Kvittot ska sparas i sin ursprungliga form, vilket innebär att digitala kvitton inte behöver skrivas ut.

Observera att ansvaret att spara originalkvitton ligger på den förtroendevalda inte på region detta gäller även när förtroendeuppdrag har avslutats.

Kvittoregistrering i payroll

Vid utlägg ska du som förtroendevald alltid bifoga en bild av ditt kvitto när du redovisar ett utlägg i Payroll-portalen.

Frågor eller andra funderingar kontakta Monica Fie, 010 184 44 53

Användarmanualer och videor

När du loggat in i Payroll ser du längst ned till vänster på sidan olika videor och användarmanualer för systemets funktioner. Här hittar du:

  • Manual för rapportering
  • Manual för milersättning och traktamente
  • Manual för utläggsräkning
Till sidomenyn Till sidomenyn

Kontakt

Om du har övergripande frågor, problem vid inloggning eller behöver stöd vid registrering, kontakta Monica Fie eller ditt regionkontor.

Monica Fie

Ansvar för Payroll för förtroendevalda

Telefon:

010-184 44 53

E-post:

monica.fie@lrf.se
Senast uppdaterad: 2024-01-24