Till sidomenyn

Du är en av 11 500 förtroendevalda

Du är med och leder en av Sveriges tyngsta intresse- och företagarorganisationer och företräder medlemmar runt om i hela landet.

Gemensamt uppdrag

Vårt gemensamma uppdrag är att skapa största möjliga nytta för LRFs alla medlemmar, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

Att vara förtroendevald - meningsfullt, enkelt och roligt

Som förtroendevald är du en viktig del i det här uppdraget, för det är tack vare dig och andra förtroendevaldas engagemang och kompetens som vi fortsätter stärka vår position. Dag för dag bidrar LRF med lösningar till de stora samhällsutmaningarna, stabilt förankrade i vår värdegrund och gemensamma kultur: trovärdighet, ansvarstagande och demokratisk grundsyn.

  • Vi skapar trovärdighet genom kompetens, öppenhet och respekt för människor, djur och natur.
  • Vi bedriver våra verksamheter på ett ansvarstagande sätt, så att vi tillsammans bidrar till en positiv och hållbar samhällsutveckling.
  • Vår organisation utvecklas ur en demokratisk grundsyn och arbetar aktivt för alla människors lika värde.

Palle Borgström, LRFs förbundsordförande, om att vara förtroendevald:

"Jag kan baserat på min egen erfarenhet säga att du har antagit ett verkligt utvecklande uppdrag. Jag har sett hur medlemmarnas idéer fått genomslag och påverkat villkoren för alla inom de gröna näringarna. Det känns både meningsfullt och roligt."

Till sidomenyn