LRF framtidssäkrar folkrörelsen och stärker det näringspolitiska arbetet. En strategisk inriktning för åren 2024-2026.

Till sidomenyn

Ett historiskt beslut har fattats

Den 21 maj skrev LRF historia genom att ta beslut om nya stadgar för LRFs ideella förening samt anpassade stadgar för LRFs ekonomiska förening. Det här är den största förändringen som riksförbundsstyrelsen föreslår riksförbundsstämman sedan LRF bildades 1971. Nu anpassar LRF sig efter hur samhället ser ut idag och skapar en organisation för framtida näringspolitiska arbete.

Förändringen innebär att LRF säkerställer alla medlemmars demokratiska rättigheter genom motionsrätt samt att välja sina företrädare. Det innebär också att kommunavdelningarna får en förstärkt roll och utser fullmäktige till regionstämman i stället för – som tidigare – lokalavdelningarna.

Många viktiga frågor för LRFs medlemmar avgörs på kommunnivå. Med en förändring i roller och ansvar kan LRFs förtroendevalda i kommunavdelningar också arbeta mer fokuserat kring opinionsbildning och påverkansarbete inom det gröna näringslivet.

Medlemmarna, och särskilt yngre medlemmar, vill se en förändring i mötesformerna med en tydlig vilja att kunna engagera sig i specifika frågor, utan att behöva engagera sig i en styrelse. Den här förändringen möjliggör för nya former för dialog och nätverkande.

 

Till sidomenyn

De viktigaste förändringarna i stadgarna

  • Medlemskap i LRFs riksförbund.
  • Gemensamma stadgar för alla.
  • LRF Ungdom är med i stadgarna.
  • Tydligare uppdragsfördelning.
  • Kommungrupper blir kommunavdelningar.
  • Demokratiska rättigheter säkerställs i kommunavdelningen
  • Lokala grupper bildas.
  • Lokalavdelningar antar Normalstadgar.
  • Möjlighet att välja och välja bort lokalavdelning och lokal grupp.
Till sidomenyn

Riksförbundsstämman 2024

Riksförbundsstämman är LRFs högsta beslutande organ. En gång om året samlas de 150 fullmäktige för att välja förbundsstyrelse och besluta om det kommande årets verksamhet.

Till LRFs stämmodokument
Till sidomenyn

Processen kring Framtidens folkrörelse

Det här innehållet är låst.

Detta innehåll är endast tillgängligt för förtroendevalda på LRF. Du som är förtroendevald kan logga in nedan för att se innehållet.

Till sidomenyn

Arkiv - framtidens folkröresle

Här hittar du tidigare publicerat material gällande det arbete som pågår med framtidssäkra folkrörelsen och stärka det näringspolitiska arbetet. En strategisk inriktning för 2024-2026.

Läs mer om den tidigare processen här
Senast uppdaterad: 2024-06-26