LRF framtidssäkrar folkrörelsen och stärker det näringspolitiska arbetet. En strategisk inriktning för åren 2024-2026.

Till sidomenyn

Säkra framtiden

Tillsammans utvecklar vi LRF som folkrörelse. Sällan har det varit så tydligt som den här vintern och våren.
 
Vi vill med den här hälsningen tacka för den stora responsen på remissen Framtidens folkrörelse och de sammanlagt 636 remissvar vi fick från styrelser och valberedningar runtom i landet. Svaren har gjort skillnad. I mitten av april genomförde vi ett rådslag med deltagare från alla LRFs regioner där remissvaren gicks igenom. Därefter har vi i riksförbundsstyrelsen tagit fram vårt förslag till riksförbundsstämman i maj. Vi har lyssnat på alla synpunkter som kommit fram. Vi håller fast vid sådant som vunnit starkt stöd i remissen och vi har ändrat sådant som fått kritik.
 
Vi ser fortsatt att kommungrupperna är nyckeln för att säkra alla medlemmars demokratiska rättigheter och stärka det näringspolitiska arbetet. Samtidigt ska de lokalavdelningar som vill kunna fortsätta driva sin verksamhet.
Tack för ditt engagemang!
 
Palle Borgström, förbundsordförande
Åsa Odell, vice ordförande i riksförbundsstyrelsen och ordförande i styrgruppen för Framtidens folkrörelse

Till sidomenyn

Forskaren Pelle Åberg berättar om rapporten

Till sidomenyn

Ladda ner forskningsrapporten

Forskarrapport - Framtidens folkrörelse

Ladda ned dokument

Endast medlemmar kan ladda ner detta dokument.

Forskarrapport - Framtidens folkrörelse

Endast medlemmar kan ladda ner detta dokument.

Till sidomenyn

Fakta

  • 2018 beslutade LRFs riksförbundsstämma att inleda en medlemsdialog om Framtidens folkrörelse.
  • 2019 bred medlemsdialog i hela LRF.
  • 2020 beslut om handlingsplan för Framtidens folkrörelse.
  • 2021 insamling av fakta och kunskap.
  • 2022 analys, konkretisering och utveckling av framtida lösningar.
  • 2023 januari–mars remissperiod ett, strategisk inriktning 2024-2026.
  • 2023 maj inriktningsbeslut på LRFs riksförbundsstämma.
  • 2023 juni-oktober utveckling av LRFs gemensamma stadgar och ekonomihantering.
  • 2023 november-januari 2024 remissperiod två, LRFs gemensamma stadgar och arbetsordningar samt principer för arvodes- och ekonomihantering 2024-2026.
  • 2024 maj beslut LRFs gemensamma stadgar på LRFs riksförbundsstämma.

Det här innehållet är låst.

Detta innehåll är endast tillgänglig för betalande medlemmar i LRF. Du som är medlem kan logga in med knappen nedan för att se innehållet.

Till sidomenyn

Stödjande fakta- och kunskapsmaterial

Det här innehållet är låst.

Detta innehåll är endast tillgänglig för betalande medlemmar i LRF. Du som är medlem kan logga in med knappen nedan för att se innehållet.

Till sidomenyn

Så inleddes processen

November 2018: Palle Borgström beskriver kortfattat arbetet med medlemsdialogen för framtidens folkrörelse.

September 2019: Folkrörelsens uppdrag är att samla människor som drömmer om att nå samma mål. Nu kraftsamlar vi för att tillsammans skapa framtidens folkrörelse.