Hur kan jag påverka förslaget?

Måndagen den 16 januari fick över 7 000 förtroendevalda personer i hela organisationen ett mejl med hela remissförslaget med tillhörande instruktioner. Remissperioden sträcker sig fram till och den 31 mars 2023. 

Det är alla styrelser och valberedningar i LRF och LRF Ungdomen som inkommer med ett remissyttrande. Utöver det välkomnar vi förstås alla LRFs organisationsmedlemmar att inkomma med sina yttranden.

Om du som medlem vill bidra med synpunkter välkomnar vi det genom att du kontaktar din närmaste styrelse.

Remissyttranden kan enbart lämnas av styrelser och valberedningar enligt instruktionerna i mejlet daterat den 16 januari 2023, inte av enskilda medlemmar.

Hitta din styrelse här