Till sidomenyn

Utbildningskarta

Utbildningkarta
Till sidomenyn

Beskrivning av utbildningskartan

Här hittar du filmer och handböcker som introducerar dig i ditt uppdrag. 

LRF ordnar utbildningar både centralt och regionalt.

 • Filmer om värdegrund och god etik inom LRF hittar du här.
 • Målstyrning i LRF tillsammans med verksamhetsplanering hittar du här.
 • Påverkansarbete genomförs både digitalt och som fysiska träffar. Ordnas både centralt och regionalt.
 • Folkrörelsedemokrati ordnas både centralt och regionalt.
 • Mediaträning ordnas både centralt och regionalt.
 • Konferens för omsorgsansvariga ordnas centralt en gång per år.
 • Studiecirklar hittar du här.
 • Filmer om hur du navigerar i Teams-miljön hittar du här.
 • Målstyrning i LRF hittar du här.
 • Medialogik och sociala medier
 • Ett jämställt och jämlikt LRF
 • God etik och ledarskap
 • Lobbyskola
 • Utvecklande styrelsearbete

Utvecklande ledarskap är en utbildnings som genomförs vid efterfrågan både centralt och regionalt.

Till sidomenyn

Höstens utbildningar

LRF Grund

För nya styrelseledamöter i region-, ungdoms- och riksförbundsstyrelse den 26-27 oktober i Gröna Näringslivets Hus. Utbildningen berör LRF-kunskap såsom organisationen, branscherna, ekonomi, värdegrund och mycket mera. Och den är viktig eftersom dessa dagar ger de nyvalda ett bra kontaktnät och ett större LRF-sammanhang.  

Webbinarier

För regionala valberedare samt LRF Ungdomens riksvalberedning: 

Kommungruppskonferenser både IRL och digitalt

Konferenser kommer att inspirera landets alla förtroendevalda i kommungrupperna. Dessa konferenser genomförs från norr till söder: 

 • LRF Norr arrangerar kommungruppswebbinarium 22/8 och 19/9. Den 19-20/10 träffas kommungrupperna i Norr- och Västerbotten på Pite Havsbad. Västernorrland har ordförandeträff 25/10 och Jämtland har förtroendemannaträff 24/10.
 • LRF Mitt bjuder till träff för kommungrupper och LRF Ungdomen (två från varje styrelse) 18-19/10 på Green Hotel i Tällberg. Palle Borgström gästar och flera LRF-experter medverkar.
 • LRF Öst har digitala kommungruppsmöten varje kvartal.
 • LRF Väst bjuder till kommungruppsträff 23-24/10 på Vann Spa, hotell & konferens i Brastad.
 • LRF Syd har ordförandeträff (kommungruppsordförande samt tre från varje ungdomsstyrelse) 15-16/11 på Elite Hotell i Växjö, bland andra medverkar Palle Borgström och Torkild Sköld.

Genomförda möten

Webbinarium för kommungrupper, med Palle Borgström
Aktuell information såsom nya kommunstatistiken, Reformagendan kommun samt att vi börjar ladda för Vecka 47. Uppskattat är också att få lyssna till goda exempel från några kommungrupper. Två olika tillfällen, med samma program; den 20 september kl 17-18 och den 21 september kl 8-9. Läs om träffarna här.

Till sidomenyn Till sidomenyn

Kontakta oss

Anna Iwarsson, enhetschef Folkrörelseutveckling
Mobil: 079-060 33 56
E-post: anna.iwarsson@lrf.se

 

 

Kristina Agerviken, folkrörelseutvecklare Folkrörelseutveckling
Mobil: 070-678 23 24
E-post: kristina.agerviken@lrf.se