LRFs grafiska profil

Verktyg

Här hittar du all information om LRFs grafiska profil. Våra grafiska riktlinjer ska bidra till att kommunikation från LRF blir tydlig, samstämmig och konsekvent. Vår grafiska kommunikation har olika syften och målgrupper, men följer en gemensam grafisk profil. En manual med regler och riktlinjer är ett verktyg som gör det möjligt att lyckas med detta.

Den grafiska profilens mål är att bidra till att LRF kopplas ihop med de gröna näringarna och budskapet att jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö är resurser som behöver användas än mer för att vi ska få ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår profil är uppbyggd på några centrala element som vi kallar grafiska byggstenar. De är fundamenten i profilen och skapar intern samhörighet och extern igenkänning.

Våra grafiska byggstenar är:

 • Logotyper och payoffer
 • Typsnitt
 • Färger
 • Bilder
 • Bildelement
 • Layoutsystem

Har du specifika frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta Kommunikationsavdelningen genom Sofie Leosson på sofie.leosson@lrf.se eller 010-184 45 13.

För samtliga filer gäller att:

 • CMYK U är i EPS format, används vid fyrfärgstryck på obestruket papper.
 • CMYK C är i EPS format, används vid fyrfärgstryck på bestruket papper.
 • PMS är i EPS format, används för att säkerställa att färgen i en logotyp blir exakt.
 • RGB är en färgmodell som används för visning på bildskärmar.
 • JPG används när logotypen ska återges på bildskärmar.

ZIP Eps-filerna är packade i zip-format. Ladda ner filerna och packa upp innan du använder dem. (för PC: högerklicka på filen och välj > "packa upp")

För pressbilder hänvisar vi till: 

Pressmaterial | Lantbrukarnas Riksförbund (tt.se)

Rikslogotyp

Huvudsakligen ska vi använda vår rikslogotyp. Den är alltid med på till exempel baksidor av broschyrer, i annonser som inte är medlemskommunikation, brev och visitkort.

Payoffer

Rikspayoffen används i övergripande sammanhang där vi vill betona vår vision, och passar på trycksaker och material som ger payoffen möjlighet dominera en yta. Det kan vara i annonser, på roll-ups eller i mässmontrar.

Regionala logotyper

LRFs regionala logotyper används främst för att understryka den regionala avsändaren, till exempel i kommunikation till medlemmar eller anställda inom regionen.

LRFs branscher logotyper

Branschlogotyperna är s.k. verksamhetslogotyper och används när det är viktigt att lyfta fram att det är verksamheten som är avsändare.

Logotyper LRF Ungdomen

LRF Ungdomens logotyp är en s.k. verksamhetslogotyp och används när det är viktigt att lyfta fram att det är verksamheten som är avsändare.

LRF Ungdomen har två "nivåer" av logotyper. En för riksnivå och en för regionnivå. Används LRF Ungdomens logotyper ska alltid Lantbrukarnas Riksförbund skrivas ut någonstans på enheten, eftersom enbart "LRF" inte alltid är välkänt.

Bildelement

Här kan du ladda ned bildelement. De är i eps-format. Två gröna för bestruket och obestruket papper, ett vitt bildelement samt ett grått för t.ex. svartvita produktioner.

Eftersom vårt bildelement är "genomskinligt" finns det bara i eps-format och inte i jpg. Bildelementet kan bara öppnas eller monteras i formgivningsprogram som InDesign eller Photoshop.

Tumregeln är 5-6 vågor.