Här hittar du listan över alla intressemedlemmar i LRF

Till sidomenyn

Om medlemskapet

Av de två medlemskapen organisationsmedlemskap och intressemedlemskap är intressemedlemskapet det medlemskap som innebär ett mindre ekonomiskt åtagande, men samtidigt ett mindre inflytande över LRFs verksamhet.

Lägsta ordinarie serviceavgiften för ett nationellt intressemedlemskap i LRF är 15 000 kronor per år. Nationella intressemedlemmar har närvaro- och yttranderätt på LRFs riksförbundsstämma, men inte förslagsrätt eller rösträtt.

LRF har också regionala intressemedlemmar, som är medlemmar i sin LRF-region, och har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på sin LRF-regions stämma.

Vill du veta med?

Vill du veta mer om intressemedlemskap i LRF? Eller vill din förening/ditt företag bli medlem? Kontaktperson för frågor om intressemedlemskap i LRF är medlemschef Anna Vikholm, anna.vikholm@lrf.se, 010-184 25 68.

Ansökan om nationellt intressemedlemskap i LRF skickas till LRF, att: Anna Vikholm, 105 33 Stockholm eller till anna.vikholm@lrf.se

Regionalt intressemedlemskap

Ansökan om regionalt intressemedlemskap i LRF ställs till aktuell region. Adresser finns på respektive regions sida.

Till sidomenyn Till sidomenyn
Till sidomenyn Till sidomenyn

Trädgård

Gotlands Konservväxtodlare

Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter

Mellansvenska Odlare

Svenska Grönsaksmästare

Odlarföreningen Procordia

Potatisodlarna

Solanums Industripotatisodlarförening

Svenska Odlarlaget

Sydgrönt

Västra Skånes Ärtodlarförening

Västra Sveriges Konservväxtodlarförening

Äppelriket

 

Till sidomenyn Till sidomenyn Till sidomenyn Till sidomenyn Till sidomenyn

Övriga intressemedlemmar

Kronägg

Dina Försäkringar

Ludvig & Co

Svensk Vattenkraftförening

Svensk Fjäderfäskötsel (Svenska Ägg) 

Svensk Mink