Kvalitetsmärkt hästverksamhet

Certifiera din hästverksamhet och visa att du driver en verksamhet i framkant.

Vad är Kvalitetsmärkt hästverksamhet?

Kvalitetsmärkt hästverksamhet är en frivillig certifiering för alla typer av verksamheter med hästhållning. Syftet är en gemensam standard, där du som driver hästverksamhet på ett enkelt och jämförbart sätt kan visa att du driver en verksamhet där du har kontroll, ordning och reda.

Kvalitetsmärkt Hästverksamhet är ett fastställt regelverk som bygger på lagkrav inom arbetsmiljö, hästhållning samt klimat och miljö. Alla verksamheter kontrolleras utifrån samma krav. På så sätt är det som kund lättare att jämföra och göra ett medvetet val.

Certifikatet du får om du uppfyller alla kraven utgör ett tillförlitligt, objektivt och erkänt bevis på att du uppfyller de krav som ställs i lagar och förordningar.

Varför är den viktig för mig?

En certifiering tar din verksamhet till nästa nivå, skapar förutsättningar för ökad lönsamhet och förstärker din position på marknaden. Det hjälper dig att fokusera på rätt saker, skapa struktur och ordning och reda i verksamheten, så du istället kan satsa din tid på företagsutveckling.

  • Certifieringen kan användas för att marknadsföra din verksamhet och öka konkurrenskraften
  • Du får hjälp att hålla dig uppdaterad om gällande lagstiftning
  • Du är väl förberedd inför en eventuell myndighetskontroll
  • Minskade kvalitets-, miljö- och arbetsmiljörisker
  • En tydlig och oberoende signal till kunden att verksamheten drivs seriöst

Hur fungerar det?

Var tredje år görs en granskning på plats i din verksamhet och de andra åren gör du en egenkontroll som du skickar in för godkännande. Granskningen utförs av SMAK Certifiering AB som är ett oberoende certifieringsorgan. 

När din certifiering är klar och verksamheten har blivit godkänd får du ett intyg och skyltar så du tydligt kan visa att din verksamhet är certifierad.

Produktblad om Kvalitetsmärkt Hästverksamhet - 1
Produktblad om Kvalitetsmärkt Hästverksamhet - 2

Till SMAKs certifiering av hästföretagare

Har du frågor till LRF och HNS om kvalitetssäkringen?

Erica Lindberg
Chef LRF Häst
070-200 19 27
erica.lindberg@lrf.se

Elin LeeApple
Projektledare HNS
070-736 65 66

De har valt att certifiera sina verksamheter