EGENREVISION

När ansökan är gjord och avtal finns underskrivet, är det första steget att gå igenom regelverket som du fått utskickat och göra en så kallad egenrevision. Det innebär att du själv har möjlighet att gå igenom alla punkter som ska granskas och förbereda och åtgärda det som behövs. Du får även ett stödmaterial med information och hänvisningar för att underlätta och förbereda inför revisionen.

Vid egenrevisionen ska du upprätta en åtgärdsplan med eventuella åtgärder. Även om inga regler behöver åtgärdas ska en åtgärdsplan upprättas. Åtgärdsplanen ska sedan skickas in till
SMAK Certifiering AB.

INTRÄDESREVISION

När den initiala egenrevisionen är utförd, inskickad och godkänd av SMAK Certifiering AB utses en behörig revisor som kontaktar dig för bokning av den första revisionen, så kallad inträdesrevisionen.
Vid revisionen går revisorn igenom samtliga regler och bedömer om verksamheten uppfyller de ställda kraven. Eventuella avvikelser noteras i en rapport där det också ska anges hur rapportering av genomförda åtgärder ska göras.

VAD HÄNDER VID EVENTUELLA AVVIKELSER?

Om några avvikelser uppdagas vid revisionen, har du möjlighet att åtgärda dessa. De ska normalt åtgärdas inom 28 dagar, men vid den första inträdesrevisionen gäller 3 mån.

När avvikelserna har åtgärdats och redogörelse har lämnats till revisorn, ska denne godkänna åtgärderna. I många fall kan denna dokumentation skickas till revisorn men i enstaka fall kan det innebära ett nytt besök på verksamheten.
Efter det att eventuella avvikelser har åtgärdats och godkänts, lämnas revisionsrapporten till certifieringsledare för granskning och beslut.

CERTIFIKAT

Då revisorn har stängt/avslutat en revision granskas processen av en certifieringsansvarig som efter godkännande utfärdar certifikatet. Utfärdande av certifikat innebär att certifieringsorganet SMAK Certifiering AB går i god för att innehavaren av certifikatet, efter genomförd revision och granskning, funnits uppfylla de regler och villkor som uppställts i det refererade regelverket.