Hästdelegationen är LRF Hästs beslutande organ, som beslutar om inriktning på LRF Hästs verksamhet och ansvarar för godkännande av nya medlemmar i LRF Häst. Delegationen har en rådgivande roll till LRFs riksförbundsstyrelse.

Till sidomenyn

Hästdelegationens representanter

 • Viktoria Östlund (ordförande) Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
 • Lennart Gustafsson (vice ordförande), Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté (BRUNTE)
 • Maria Croon, Svensk Travsport (ST)
 • Andrea Barth, Svenska Ridsportförbundet (SvRF)
 • Anders Jonsson , Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen (ASVT)
 • Cathrine Nennestam, Svenska Hästavelsförbundet (SH)
 • Kristina Johansson, Svenska Islandshästförbundet (SIF)
 • Martin Svärd, Distriktshovslagarna (DH)
 • Sandra Lindvall Jägare, Western Riders Association of Sweden (WRAS)
 • Eva Netterberg, Ridskolornas Riksorganisation (RRO)
 • Per Jansson Swedish Warmblood Association (SWB)
 • Marita Arvidsson, Travklubben Sleipner
 • Vakant, Svensk Galopp
 • Karolina Lagerlund, Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) (adjungerad)
Till sidomenyn

Så arbetar Hästdelegationen

Ledamöterna har en mandatperiod på 12 månader och Hästdelegationen ska sammankallas minst fyra gånger per år. Hästdelegationen ansvarar även för godkännande av nya medlemmar i LRF Häst.

Vidare ska LRF Häst och Hästdelegationen, på uppdrag av LRFs riksförbundsstyrelse, företräda LRF i hästfrågor och föra LRFs talan i Sverige och internationellt.

LRFs riksförbundsstyrelse beslutar i policys och näringspolitik som är branschöverskridande och Hästdelegationen har här en rådgivande roll.

En person leder den operativa verksamheten och har resurser från LRFs linjeverksamhet till sitt förfogande.

Till sidomenyn
Senast uppdaterad: 2024-06-05