Nationell strategi för hästföretagande är ett branschgemensamt samarbete som samlar majoriteten av hästnäringens organisationer med siktet inställt på 2030. Samtliga är initiativtagare och medverkar i den breda dialogen som föreligger de ställningstaganden som presenteras i strategin.

Med hästföretagande avses produktion av varor och tjänster i hästnäringen i syfte att generera ekonomiskt överskott. Branschen har utvecklingspotential och det gemensamma arbetet leder mot visionen. Arbetet inleddes 2018 och under första halvåret 2018 hölls dialogmöten i storforum och inspel inhämtades från hästföretagare med hjälp av intervjuer och enkäter. Olika delar av strategin bearbetades i flera olika arbetsgrupper och strategin har innan lansering varit ute på remiss vid flera tillfällen. Varmt välkommen att del av publikationen här till höger!