LRF Häst arbetar för att synliggöra vikten av det svenska hästföretagandet

Opinionsbildning

LRF Häst arbetar för att synliggöra vikten av det svenska hästföretagandet och de stora samhällsekonomiska effekter som hästföretagandet och hästnäringen resulterar i. 

Tillsammans med Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) arbetar vi med att sprida kunskap om vilka mervärden hästnäringen erbjuder och vad hästföretagandet betyder för våra öppna landskap, landsbygdsföretagandet, jobben, bryggan mellan stad och land, med mera. 

LRF Häst är en av delfinansiärerna till verktyget Hästnäringen i Siffror.

Hästnäringen i siffror

Medlemskap i LRF

Du som har hästverksamhet spelar en viktig roll för det gröna näringslivet. Genom ditt företag får du landet att växa. Det är därför en huvuduppgift för LRF att se till att just du har bästa möjliga förutsättningar att förverkliga det du vill med ditt företag.

Läs mer