Hästen/hästföretagandet ska anses som en given och naturlig del i den gemensamma jordbrukspolitiken.

Hästnäringen – en naturlig del i jordbrukspolitiken

Hästen behöver räknas som stödgrundande djurenhet för kompensationsstödet och hästföretagandet måste generellt få en tydligare roll och bättre förutsättningar inom flera områden, bättre tillgänglighet till rådgivningsinsatser, projektstöd och företagsutvecklingsstöd. 

Regelförenkling behövs på flera områden för att möjliggöra ett konkurrenskraftigt hästföretagande. Konsumentköplagen, strandskyddsreglerna och bygglovsreglerna är områden där LRF arbetar för en rimlig tillämpning. Skattefrågor med koppling till och påverkan på hästverksamhet hanteras löpande i samverkan med expertis från Ludvig & Co. Områden som LRF Häst tillsammans med övriga hästorganisationer är aktiva i är frågan om hur Konsumentköplagen ska tillämpas för levande djur, övergödningsdebatten och införandet av den nya djurhälsolagstiftningen.  

LRF Häst vill även synliggöra behovet av och påverkar för en rättssäker attityd vad gäller tillämpningen av lagstiftningen på djurskyddsområdet.

Medlemskap i LRF

Du som har hästverksamhet spelar en viktig roll för det gröna näringslivet. Genom ditt företag får du landet att växa. Det är därför en huvuduppgift för LRF att se till att just du har bästa möjliga förutsättningar att förverkliga det du vill med ditt företag.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2023-09-11