LRF Kött är en branschavdelning inom LRF som ska öka de svenska köttproducenternas lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxt genom att bland annat arbeta med köttspecifik näringspolitik, omvärlds- och marknadsanalys och kommunikation.

Till sidomenyn

Om LRF Kött

LRF svarar för en grundfinansiering och satsar utöver detta extra finansiering från branschen. LRF Kött bemannades från start med personer som arbetar specifikt med köttfrågor och stöttas även av övriga tjänster på LRF. Verksamheten bedrivs i nära samverkan med intresseföreningarna.

Branschavdelningen initierar verksamhet som stödjer utveckling av marknad, företagande och primärproduktion och inventerar och påverkar forskning och utveckling. 

Till sidomenyn

Övergripande mål

På kort sikt 

  • Svensk köttproduktion har tillväxt, konkurrenskraftig produktion med god djuromsorg och miljöhänsyn.

På lång sikt 

  • Svensk produktion ökar med 60 procent från 2015 till 2030 genom investeringar och ökad produktivitet.
Läs mer om hur vi arbetar
Smågrisar i halm
gotlandsfår
Till sidomenyn
Till sidomenyn Till sidomenyn Till sidomenyn

Statistik

Här hittar du statistikuppdateringar om svenskt kött varje vecka.

Statistik
Till sidomenyn

Kontakt

Fredrik Sundblad

Branschansvarig LRF Kött

Telefon:

010-184 25 56

E-post:

fredrik.sundblad@lrf.se

Jeanette Elander

Näringspolitisk expert LRF Kött

E-post:

jeanette.elander@lrf.se