Vi på LRF Kött jobbar tillsammans med branschföreningarna Sveriges Grisföretagare, Sveriges Nötköttsproducenter och Svenska Fåravelsförbundet för att skapa bättre regler och villkor för dig och ditt företag, så vi tillsammans kan stärka svensk köttproduktion.

Vi skulle vilja ställa ett par korta frågor till dig några gånger under året för att stämma av aktuella ämnen och händelser. Resultaten kommer användas i vårt påverkansarbete och opinionsbildning. Som panelmedlem får du ett mejl från oss med länk till aktuellt frågeformulär och självklart är dina svar helt anonyma.

Är du intresserad av att påverka din och andra köttföretagares framtid? Då ska du vara med i vår Köttbondepanel för gris, nöt eller lamm. Det går bra att anmäla sig till flera om du har mer än ett djurslag.