Till sidomenyn

Köttdelegationen 

Köttdelegationen, med representanter från intresseföreningarna och LRF, styr verksamheten och beslutar om LRF Kötts inriktning, omfattning och prioriteringar inom ramen för tillgänglig finansiering. Verksamheten bedrivs i nära samverkan med intresseföreningarna. 

I delegationen ingår, förutom LRF, representanter från: 

Ordförande i delegationen och för LRF Kött är Mikaela Johnsson, LRF. 

LRF Kött samarbetar också med: 

Till sidomenyn

Våra fokusområden

 1.  Köttspecifik näringspolitik
 2. Klimat och hållbarhet
 3. Omvärlds- och marknadsanalys
 4. Opinion/Kommunikation
 5. Forskning och innovation
Till sidomenyn

Nötköttsnäringen

LRF arbetar med att skapa nya marknadskanaler för svenskt nötkött och vårt näringspolitiska arbete pågår ständigt för att nå förbättringar för lantbruksföretagen.

Det kan gälla nya förslag till gemensam jordbrukspolitik och mera detaljerade arbetsområden, till exempel att undersöka möjligheter för djurvälfärdsersättningar för svensk nötköttsproduktion.

Till sidomenyn

Grisnäringen

LRF arbetar hela tiden målmedvetet för att stärka grisnäringen i Sverige. LRF Kötts prioriterade verksamhetsmål för gris 2015 är bland annat att genomföra den av näringen framtagna Handlingsplanen för att öka svensk grisproduktion.

LRF arbetar också genom sin position i Bryssel med att påverka Copa Cogeca, kommissionen och parlamentet att aktivt driva frågor om kastrering och genomförande av grisdirektivet i alla medlemsstater.

EUs grisdirektiv Den 1 januari 2003 inträdde det så kallade grisdirektivet i EU, vilket bland annat innebär att grisar ska ha sysselsättning och att rutinmässig svanskupering är förbjudet. Den 1 januari 2013 inträdde också lagen om att dräktiga suggor måste gå lösa. Flera medlemsstater följer inte dessa krav. LRF för ett intensivt lobbyarbete med målet att direktivet ska följas av alla EUs medlemsstater.

Till sidomenyn

Får- och lammnäringen

Mål på kort sikt

 • Svensk köttproduktion har tillväxt
 • Konkurrenskraftig produktion med god djuromsorg och miljöhänsyn.

Mål på lång sikt

 • Svensk produktion ökar med 60 procent från 2015 till 2030 genom investeringar och ökad produktivitet

Följande har LRF Kött gjort under de senaste åren för att stärka den svenska lammproduktionen:

 • Genomförande av Handlingsplan Lamm har skapat tillväxt
 • Fortsatt upparbetade samarbetsformer med Svenska
 • Köttföretagen och Gård & Djurhälsan
 • Ökad kännedom om LRF Kötts verksamhet bland lammproducenter genom aktiv kommunikation internt och externt
 •  Aktiv kommunikation om mervärden och samarbete med marknadsaktörer har lett till ökad efterfrågan och värde för svenska lammproducenter
 • Bildat opinion för svensk lammköttsproduktion
 • Bevakat rovdjurspolitiken så den inte försvårar en effektiv betesdrift

LRF Kött har varit med och finansierat Svenska Fåravelsförbundets projekt som ska öka mervärdet hos svenska lammens ull och skinn. Läs mer i rapporten "Ull och skinn - vägen till mervärde" och se filmen "Ull och skinn - en hyllning hantverket och fåret".

Senast uppdaterad: 2023-12-21