LRF Trädgård är en branschavdelning inom LRF som arbetar med att tillvarata intressen för svenska producenter av grönsaker, frukt och bär, potatis samt prydnads- och plantskoleväxter. Syftet är att skapa förutsättningar för konkurrenskraft och lönsamhet i medlemsföretagen.

Till sidomenyn

Det här gör LRF Trädgård för sina medlemmar

  • Organiserar odlarträffar, fältvandringar och resor för medlemmarna. 
  • Arbetar för ökad tillgänglighet av växtskyddsmedel utifrån trädgårdsnäringens behov. 
  • Värnar medlemmarnas intressen vid ny lagstiftning och i kontakt med myndigheter. 
  • Främjar konsumtionen av svenskodlade trädgårdsprodukter. 
  • Värnar om trädgårdsnäringens forskningsbehov och attraktionskraft. 
  • Producerar Trädgårdsbrevet, LRF Trädgårds digitala nyhetsbrev. 
  • Informerar om vad som är på gång via LRF Trädgårds sida i tidningen Viola. 
Till sidomenyn Till sidomenyn

LRFs Trädgårdsdelegation

LRF Trädgårds verksamhet styrs av LRFs Trädgårdsdelegation. Det är Trädgårdsdelegationen som beslutar om inriktningen, omfattningen och prioriteringar för LRF Trädgårds verksamhet. 

Produktionsinriktningarna bär, frilandsgrönsaker, frukt, plantskola, prydnadsväxter och växthusgrönsaker representeras av förtroendevalda, en ordinarie ledamot och en ersättare från respektive produktionsinriktning.  

Dessa nomineras och väljs av medlemmarna. Två ordinarie ledamöter utses också av LRFs Riksförbundsstyrelse, varav en är ordförande i Trädgårdsdelegationen. Utöver dessa finns en ordinarie ledamot att representera GRO (Gröna Näringens Riksorganisation), Potatisodlarna, Industrigrönsaksodlarna samt de ekonomiska föreningarna.

Ordförande i Trädgårdsdelegationen och för LRF Trädgård är Marcus Söderlind, LRF.

Kontakta LRFs Trädgårdsdelegation
Till sidomenyn

Påverkansarbete och opinionsbildning

LRF Trädgård lägger ned mycket arbete för att aktivt medvetandegöra såväl politiker som myndigheter om trädgårdsnäringen i Sverige och dess förutsättningar för en bibehållen och stärkt konkurrenskraft. 

Ständigt aktuella frågor är arbetskraftsförsörjning, tillgång till växtskyddsmetoder, energi, utbildning, forskning och marknad. Det kan handla om att verka för enklare regelverk, utökade forskningssatsningar eller nya marknadssamarbeten. 

Via Säsongens Bästa guidas konsumenter till att välja svenskodlade produkter när de handlar och ger inspiration till hur man kan använda dem för maximal upplevelse.

Det finns även satsningar för att lyfta fram specifika produktgrupper, Blomsterfrämjandet för prydnadsväxter och Växtforum för plantskoleväxter. LRF Trädgårds medlemmar arbetar även själva med främjande av sin produkter i Perennagruppen och Blomsterlöksgruppen.

Till sidomenyn Till sidomenyn

Bli medlem i LRF Trädgård

Vill du träffa andra trädgårdsföretagare, påverka LRF Trädgårds näringspolitiska arbete och få branschrelaterade nyheter? Då är ett medlemskap i LRF Trädgård något för dig!

Läs mer
Till sidomenyn
Till sidomenyn

Kontakt

Christoffer Rinman

TF chef LRF Trädgård

Telefon:

073 414 43 02

E-post:

christoffer.rinman@lrf.se
Senast uppdaterad: 2024-07-02