Goda affärer – cirkulär bioekonomi

En ny undersökning visar att de svenska trädgårdsföretagarna är bra på resurseffektivitet, men har svårt att hitta nya goda affärer. Det ska LRF Trädgårds nya satsning ”Goda affärer – cirkulär bioekonomi” hjälpa till att förändra med två nya utbildningsprogram och webbinarium. Ny utbildningssäsong drar igång under hösten 2022.

– Det finns en stor innovationspotential för cirkulär bioekonomi i trädgårdsnäringen när det gäller nya samarbeten och utveckling av produkter och tjänster. Vi vill hjälpa till att göra de här nya samarbetena möjliga, säger Gunnar A Johansson, projektledare för ”Goda affärer cirkulär bioekonomi trädgård”.

Nya djupintervjuer som har gjorts med 18 trädgårdsföretag på uppdrag av LRF Trädgård, visar att odlarna har kommit långt på resan mot en fossilfri produktion, men att företagen har svårt att hitta den goda affären rörande klimatsmart produktion. Därför drar nu utvecklingsprogrammet ”Goda affärer” igång som ett stöd för trädgårdsföretagare som vill utveckla sin affärsverksamhet, bli stärkta som företagsledare och bygga nya goda affärer.

Nya samarbeten ger annorlunda infallsvinklar

En cirkulär produktion måste ofta ske i samarbete med andra företag eller samhället i övrigt. Med detta som bakgrund kommer deltagarna göra sin utvecklingsresa tillsammans med 6-12 andra entreprenörer, där de bygger vidare på sina egna verksamheter med inspiration och stöd av varandra, tillsammans med några av den gröna näringens bästa ledarutvecklare.

– Ditt avfall kan vara ett annat företags vinnande resurs, och för att hitta den lösningen krävs ofta nya samarbeten och infallsvinklar. Det är den typen av utveckling vi vill se hos företagarna i ”Goda affärer”, berättar Gunnar A Johansson.

Undersökningen visade även att flera av trädgårdsföretagarna har idéer på nya produkter, processer, metoder eller tjänster med inriktning mot cirkulär bioekonomi, men att de inte riktigt vet hur de ska gå vidare med sina koncept. Därför startar även ”Innovationsspåret” i höst.

– Innovationsspåret drivs i samarbete med forskare och experter från SLU och RISE. Målet med projektet är att ge trädgårdsföretagare expertstöd i utveckling och test av deras idéer. I innovationsspåret kommer man bli ihopmatchad med en eller flera forskare som hjälper företagaren att pröva eller förverkliga sin innovation, säger Gunnar A Johansson.

Flera webbseminarium hålls under året

De flesta av trädgårdsföretagen som deltog i undersökningen var positiva till att jobba cirkulärt, vara resurseffektiva och fossilfria – och flera av dem hade redan kommit långt i det arbetet. Trots detta var det bara 25 procent av dem som visste vad begreppet ”cirkulär bioekonomi” står för.

– Målsättningen är att alla trädgårdsnäringens företagare som deltog i undersökningen ska veta vad cirkulär bioekonomi är och hur det kan påverka deras verksamhet. Därför kommer vi komplettera de två utbildningsprogrammen med flera webbseminarium under året, som är öppna för vem som helst att delta i för att lära sig mer om hur man kan jobba med cirkulär bioekonomi för att utveckla sitt företagande, berättar Gunnar A Johansson.

Vem kan söka?

Du som har en affärsverksamhet inom trädgårdsnäringen. Med trädgårdsnäring avses odling och produktion av frukt, bär, grönsaker, prydnadsväxter, blommor, med mera. Du behöver inte vara medlem i LRF Trädgård för att söka till de två nya utbildningsprogrammen.

När kan jag anmäla mig?

Löpande från augusti 2022

Vem kontaktar jag för att delta i ”Goda affärer” eller ”Innovationsspåret”?

Gunnar A Johansson
Projektledare för ”Goda affärer cirkulär bioekonomi trädgård”
070-249 16 78
gunnar.a.johansson@lrf.se

Logo

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden.