Svenska trädgårdsföretagarna är bra på resurseffektivitet, men har svårt att hitta nya goda affärer. Det ska LRF Trädgårds satsning ”Goda affärer – cirkulär bioekonomi” hjälpa till att förändra med två nya utbildningsprogram och webbinarium.

Goda affärer

Det finns en stor innovationspotential för cirkulär bioekonomi i trädgårdsnäringen när det gäller nya samarbeten och utveckling av produkter och tjänster. LRF Trädgård vill hjälpa till att göra de här nya samarbetena möjliga.

18 djupintervjuer med trädgårdsföretagare visar att odlarna har kommit långt på resan mot en fossilfri produktion, men att företagen har svårt att hitta den goda affären rörande klimatsmart produktion.

Utvecklingsprogrammet ”Goda affärer” är ett stöd för trädgårdsföretagare som vill utveckla sin affärsverksamhet, bli stärkta som företagsledare och bygga nya goda affärer.

Ett företags avfall kan vara ett annat företags vinnande resurs, och för att hitta den lösningen krävs ofta nya samarbeten och infallsvinklar. 

Innovationsspåret

En cirkulär produktion måste ofta ske i samarbete med andra företag eller samhället i övrigt. Med detta som bakgrund gör deltagare sin utvecklingsresa tillsammans med 6-12 andra entreprenörer, där de bygger vidare på sina egna verksamheter med inspiration och stöd av varandra, tillsammans med några av den gröna näringens bästa ledarutvecklare.

Intervjuerna med trädgårdsföretagare visade även att många har idéer på produkter, processer, metoder eller tjänster med inriktning mot cirkulär bioekonomi, men att de inte riktigt vet hur de ska gå vidare med sina koncept. Därför startades även ”Innovationsspåret”.

Innovationsspåret drivs i samarbete med forskare och experter från SLU och RISE. Målet med projektet är att ge trädgårdsföretagare expertstöd i utveckling och test av deras idéer. I innovationsspåret kommer man bli ihopmatchad med en eller flera forskare som hjälper företagaren att pröva eller förverkliga sin innovation.

Vem kan söka?

Du som har en affärsverksamhet inom trädgårdsnäringen. Med trädgårdsnäring avses odling och produktion av frukt, bär, grönsaker, prydnadsväxter, blommor, med mera. Du behöver inte vara medlem i LRF Trädgård för att söka till de två nya utbildningsprogrammen.

När kan jag anmäla mig?

Du kan anmäla dig löpande genom att mejla Gunnar A Johansson.

Skriv om du vill delta i Innovationsspåret eller Goda affärer. Du kan också mejla om du har några frågor.

Kontakt

Gunnar A Johansson
Projektledare för ”Goda affärer cirkulär bioekonomi trädgård”
070 249 16 78
gunnar.a.johansson@lrf.se

Logo

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden.