Svenska trädgårdsföretagarna var bra på resurseffektivitet, men hade svårt att hitta nya goda affärer. LRF Trädgårds satsning ”Goda affärer – cirkulär bioekonomi” hjälpte till att förändra detta med två nya utbildningsprogram och webbinarium.

Goda affärer cirkulär bioekonomi

För att klara framtidens resurshushållning, energi konsumtion och matproduktion behöver vi omforma  våra i dag linjära affärsmodeller till att bli mera cirkulära. LRF Trädgård har under 2020-2023 drivit projektet Goda affärer cirkulär bioekonomi.

Projektet har tagit fram ett kurskoncept för hur enskilda företag i ERFA grupps formen kan utveckla sina företag till att bli lönsammare och arbeta mera cirkulärt. Materialet och kurskonceptet finns hos LRF Trädgård och är fritt att ta del av, kontakta i så fall Elin Windfäll, elin.windfall@lrf.se

Några kommentarer från deltagarna i ERFA grupperna

"Förstått vad Cirkulär Bioekonomi är och jobbar med det dagligen."

"Bra mallar och bra verktyg att använda i mitt företag nu och framåt."

"Mycket bra med coachningen, stort värde för mig och företaget."

"Nätverkandet gav mycket värde, erfarenhetsutbytet var genuint värdefullt."

"Bra med både digitalt och fysiska träffar och studiebesöken var guld värda."

Logo

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden.

Senast uppdaterad: 2024-05-06