I Jönköpingsområdet samarbetar flera företag för att etablera en cirkulär ekonomi och affärsmodell. Ett exempel är hur växthus effektivt använder grannens överskottsvärme med hjälp av cirkulära metoder. Ett annat inslag är hur kaffesump från caféer integreras i svampodlingar och sedan används som gödsel på äppleodlingar.

Senast uppdaterad: 2023-12-01