Vi vet att det blir ett mer extremt och oförutsägbart väder. Vi behöver förhålla oss till det, och kunna hantera både brist och överskott på vatten samt förstärka kompetensen inom odlingsteknik för växtskydd.

Fram till september drivs satsningen ’Ökad konkurrenskraft i trädgårdsnäringen vid extremt väder’ som ett projekt av LRF Trädgård. Uppdraget har upphandlats av Jordbruksverket och flera aktörer är involverade i genomförandet.

De viktigaste uppdragen är att:

  • Erbjuda odlingsföretag över hela Sverige och rådgivare kunskap och verktyg som på olika sätt kan möta konsekvenser odlarna ställs inför på grund av extremt väder. Med bibehållen eller ökad konkurrenskraft. Det ska göras genom att erbjuda kurser och lärande i olika format. Exempel på det är demonstrationsvisningar, studieresor, fysiska och digitala kurser.

  • Engagera och fortbilda rådgivningsexperter inom områdena Vatten respektive Odlingsteknik för växtskydd. Dessa personer är satsningens egna resurser för att skapa, samordna och genomföra utbildningsinsatserna. De vidareutbildar sig också inom ramen för projektets fokusområden och blir en långsiktig förstärkning av rådgivare i landet, även efter det att projektet är slutfört.

  • Skapa långsiktighet: all kunskap som tas fram under satsningens projektperiod ska kunna fortleva även efter 2023. En lösning på var och hur materialet och kursverksamheten ska förvaltas och erbjudas över tid ska tas fram.

extremväder.se

Här du kan hitta information om de utbildningar och aktiviteter som är på gång som du kan anmäla dig till. På webbplatsen kommer det också att finnas filmer och faktamaterial från genomförda aktiviteter.