Syftet är att nå minsta möjliga miljöpåverkan av växtskyddsmedel från svenskt jordbruk och att användaren ska skydda sig själv på rätt sätt. Säkert växtskydd bidrar på ett tydligt sätt till genomförande av det svenska handlingsprogrammet för användning av bekämpningsmedel i jordbruks- och trädgårdsproduktion.