Branschriktlinjerna är en vägledning för mejerierna som syftar till att underlätta för mjölkproducenterna att uppfylla kraven i EU:s hygienlagstiftning. Branschriktlinjerna ligger till grund för mejeriföretagens kvalitetsprogram.

I den senaste versionen av branschriktlinjerna finns ett nyskrivet avsnitt om provtagningsplaner och mikrobiologiska kriterier. 

Branschriktlinjer för hygienisk produktion av mjölkprodukter ska inte förväxlas med Mjölkbranschens policy.