Näringspolitisk påverkan

LRF Mjölk jobbar med näringspolitisk påverkan, med särskilt fokus på att minska regelkrångel för mjölkföretag. Syftet är att stärka konkurrenskraften och öka investeringarna på mjölkföretagen.