I november arrangerade LRF Mjölk, tillsammans med Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Stockholm, en regelsafari hos mjölkbonden Mats Ekström utanför Enköping. Syftet var att på plats visa på den regelbörda som lantbrukarna lever under.

Till sidomenyn

Regelsafari på gården: En ögonöppnande dag för myndigheter

"Dagen blev väldigt lyckad. Det var många som fick en rejäl ögonöppnare och dialogen med bonden var väldigt uppskattad", säger LRF Mjölks regelexpert Suzanne Cewé, som stod bakom arrangemanget.

Det var första gången som en regelsafari arrangerades. 11 skyltar med regler ur olika ämneskategorier sattes upp på strategiskt valda platser på gården. Gruppen delades in i sex olika grupper där de vid varje skylt fick diskutera ämnet och reglerna utifrån sina myndigheters perspektiv.

Dagen avslutades med att alla grupper fick redovisa sina viktigaste slutsatser från dagen.

Bonden Mats Ekström, svarade på frågor och lyfte sitt perspektiv samtidigt som han fortsatte att jobba på gården. Att verksamheten rullade samtidigt som regelsafarin pågick imponerade på deltagarna.

Alla var överens om att regelbördan är orimligt tung för den enskilde företagaren. Även hanteringen diskuterades. Önskan från Mats Ekström var att man som företagare kan skicka sina uppgifter till ett ställe, så kan myndigheterna hämta sina delar där.

"Inom LRF har vi länge diskuterat komplexiteten i alla regler, men det är första gången som vi gemensamt har tittat på reglerna ur ett helhetsperspektiv, och kan se vad det innebär för den enskilde bonden. Att de dessutom kunde ställa frågor till bonden var extra värdefullt. Vi kommer göra fler regelsafaris i framtiden på myndigheternas begäran. En extra bonus var att tjänstemännen träffade varandra, det brukar de inte göra", säger Suzanne Cewé.

Hon berättar att flera myndigheter, direkt efter regelsafarin, ville ha tillgång till materialet så att de kan göra egna regelsafaris. Nu finns planscher, regelverk och vykort uppladdat här på LRF:s hemsida och är fritt att använda.

Till sidomenyn

Mats Ekström om utmaningarna som mjölkbonde

Till sidomenyn

Myndighetspersonernas reaktioner

Till sidomenyn

Statssekreterare Dan Ericsson på Ostfestivalen om regelkrånglet

Till sidomenyn

Gör din egen regelsafari

Samla ihop ditt gäng, kontakta en bonde och avtala en tid när ni kan göra detta. Sätt upp skyltarna på passande ställen på gården, gå till varje skylt och diskutera i smågrupper. Sammanställ era viktigaste insikter efteråt. Glöm inte bort att fråga bonden så mycket ni kan. Vi lovar, det kommer bli en trevlig dag full med insikter.

Till materialet
Till sidomenyn

Läs mer

LRF Mjölk arbetar med regelförenklingar som är relevanta för mejerier och mjölkproducenter i Sverige.

Läs mer här