Här hittar du all information om LRFs grafiska profil. Våra grafiska riktlinjer ska bidra till att kommunikation från LRF blir tydlig, samstämmig och konsekvent.

Till sidomenyn

Om vår grafiska profil

Vår grafiska kommunikation har olika syften och målgrupper, men följer en gemensam grafisk profil. En manual med regler och riktlinjer är ett verktyg som gör det möjligt att lyckas med detta.

Den grafiska profilens mål är att bidra till att LRF kopplas ihop med de gröna näringarna och budskapet att jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö är resurser som behöver användas än mer för att vi ska få ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår profil är uppbyggd på några centrala element som vi kallar grafiska byggstenar. De är fundamenten i profilen och skapar intern samhörighet och extern igenkänning.

Våra grafiska byggstenar är:

  • Logotyper och payoffer
  • Typsnitt
  • Färger
  • Bilder
  • Bildelement
  • Layoutsystem

Har du specifika frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta Kommunikationsavdelningen genom Sofie Leosson på sofie.leosson@lrf.se eller 010 184 45 13.

Till sidomenyn

Så använder du den grafiska profilen

Rikslogotyp

Huvudsakligen ska vi använda vår rikslogotyp. Den är alltid med på till exempel baksidor av broschyrer, i annonser som inte är medlemskommunikation, brev och visitkort.

Payoffer

Rikspayoffen används i övergripande sammanhang där vi vill betona vår vision, och passar på trycksaker och material som ger payoffen möjlighet dominera en yta. Det kan vara i annonser, på roll-ups eller i mässmontrar.

Regionala logotyper

LRFs regionala logotyper används främst för att understryka den regionala avsändaren, till exempel i kommunikation till medlemmar eller anställda inom regionen.

Logotyper LRF Ungdomen

LRF Ungdomens logotyp är en s.k. verksamhetslogotyp och används när det är viktigt att lyfta fram att det är verksamheten som är avsändare.

LRF Ungdomen har två "nivåer" av logotyper. En för riksnivå och en för regionnivå. Används LRF Ungdomens logotyper ska alltid Lantbrukarnas Riksförbund skrivas ut någonstans på enheten, eftersom enbart "LRF" inte alltid är välkänt.

LRFs branscher logotyper

Branschlogotyperna är s.k. verksamhetslogotyper och används när det är viktigt att lyfta fram att det är verksamheten som är avsändare.

Bildelement

Här kan du ladda ned bildelement. De är i eps-format. Två gröna för bestruket och obestruket papper, ett vitt bildelement samt ett grått för t.ex. svartvita produktioner.

Eftersom vårt bildelement är "genomskinligt" finns det bara i eps-format och inte i jpg. Bildelementet kan bara öppnas eller monteras i formgivningsprogram som InDesign eller Photoshop.

Tumregeln är 5-6 vågor.

Till sidomenyn

Inspiration och riktlinjer

Här får du en överblick, goda råd och inspiration till kommunikation som stärker bilden av oss.

Till sidomenyn Till sidomenyn Till sidomenyn Till sidomenyn
Till sidomenyn Till sidomenyn
Till sidomenyn Till sidomenyn

Typsnitt

Allt som skrivs i vårt namn påverkar bilden av oss. För formgivning har vi valt två olika klassiska typsnitt: Baskerville och Franklin Gothic. Det ena är framtaget i slutet av 1700-talet, det andra är från tidigt 1900-tal. Tillsammans ger de oss två lättlästa, klassiska och praktiska typsnitt som, konsekvent använda, gör det lättare att känna igen information från oss.

De specifika typsnitten vi använder heter ITC New Baskerville Std och ITC Franklin Gothic Std. 

För kontorsbehov och öppna dokument, till exempel Word-filer, använder vi Times New Roman och Arial för att säkra att innehållet ser likadant ut oavsett vem som öppnar dokumentet eller vilka inställningar och typsnitt de har installerade.