I takt med att allt fler människor flyttar till städerna har kunskapen om vad lantbruket ger och hur det fungerar drastiskt minskat. Undersökningar visar att var fjärde 12-åring inte vet att ost görs av mjölk och att mjölk kommer från kon.

Barnen är både dagens och morgondagens konsumenter, de är framtidens arbetskraft på gårdarna och de är blivande beslutsfattare som ska skapa förutsättningar för svensk mat och energiproduktion.

Målet med Bonden i skolan kan sammanfattas med dessa tre punkter:

  • Lära Sveriges barn var maten kommer ifrån och varför vi behöver bönder.
  • Skapa medvetna konsumenter som väljer svenskt - och vet varför de gör det.
  • Skapa ett intresse för att jobba och verka inom de gröna näringarna.

Vad är Bonden i skolan?

Bonden i skolan är ett digitalt läromedel som ligger helt öppet på webben och är kostnadsfritt att använda för vem som helst. Utöver en gedigen faktadel finns en unik databas med färdiga lektioner och teman som direkt svarar mot målen i läroplanen, så att läraren bara kan bocka av. Bonden i skolan är den svenske bondens röst rakt in i klassrummet.

Vilka står bakom?

Bonden i skolan har skapats av LRF. Men intresset för Bonden i skolan har varit stort och fler tycker att det är en viktig fråga. Därför har Jordbruksverket finansierat satsningen till hälften genom Matlandet Sverige och bidrar dessutom med innehåll, vilket för övrigt även Skogen i skolan gör. Svenska Lantbruksveckans Fond har också beviljat LRF medel att utveckla sidan med virtuella gårdsbesök.

Besök Bonden i skolan

Så fungerar Bonden i skolan