LRF Entreprenad har ingen annan syn på den kommande europeiska skogsstrategin än vad LRF eller LRF Skogsägarna har. Det vi tryckte på i svaret till CEETTAR var hur viktigt ett levande skogsbruk är för både landsbygden i stort men särskilt för landsbygdsföretagandet. Även att vi bör tala om ”bioekonomi” istället för ”cirkulär ekonomi” eftersom vi då har ett stort försprång mot andra sektorer som kan skryta med att ”cirkulera” råvaror men verkligen inte utnyttjar naturresurser på ett så effektivt sätt som skogsprodukter. LRF Entreprenad framhöll också att skogen främst för hanteras inom nationell lagstiftning eftersom skogsbruket skiljer sig så radikalt mellan olika delar av Europa.

När det gäller olika typer av förarbehörigheter så framhöll LRF Entreprenad att det är viktigt med någon form av kvalitetssäkring av kunskap innan man får köra traktorer på väg. Det undantag som nu finns gällande transporter inom lantbruket är skrivna för en annan tid när maskiner var mindre och långsammare men en stora skillnaden är att brukningsenheterna är så extremt mycket större nu än för 30 – 40 år sedan vilket medför väsentligt mer vägtransporter än förr. Tyvärr har ju även övriga trafikanters förståelse för lantbrukstransporterna sjunkit så risken att traktorföraren måste ”rädda upp situationen” är överhängande och då behövs en kunskapsgrund. LRF Entreprenad menar att AM-kortet (mopedkortet) som nästan alla ungdomar på landsbygden tar är en bra lägstanivå för traktortransporter på väg.