Skånes Maskinstationer har en viktig roll i både skånskt lantbruk och för maskintjänster i övrigt i Skåne. De har kunskaper och erfarenheter som berikar LRF Entreprenad på samma sätt som LRF Entreprenad tillför FSM kunskap och nätverk till nytta för dem och deras medlemmar, säger Mikael Bäckström, ordförande i LRF Entreprenad.

LRF Entreprenad förstärks därmed med en ny medlemsorganisation utöver befintliga Sveriges Maskinringar, Farmartjänstföretagen, Skogsentreprenörerna och Landsföreningen Sveriges Maskinstationer. Tidigare hade FSM en suppleantplats i LRF Entreprenaddelegationen genom sitt dåvarande medlemskap i Landsföreningen. Nu har de en ordinarie plats och en suppleant i delegationen.

– Vi ser att ett medlemskap i LRF stärker våra medlemmar. Särskilt genom samarbetet i LRF Entreprenad, som vi redan följt en tid, ser vi att föreningens medlemmar både kan få och bidra med kunskap, säger Joachim Grahn, ordförande Föreningen Skånes Maskinstationer

Fakta LRF Entreprenad

Syftet med LRF Entreprenad är att parterna samverkar för att skapa bättre villkor för de gröna näringarnas entreprenadföretag. För att på så sätt stärka den svenska entreprenadbranschens inflytande och möjligheter på den kommersiella och politiska marknaden, genom en samlad och effektiv organisation för branschspecifika frågor.

LRFs Entreprenaddelegation är ett forum för konkurrensneutrala frågor.

Målet är att öka den svenska entreprenadbranschens förutsättningar att skapa lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxt.