LRF Entreprenad uppmärksammades på försommaren av Maskinring Norrland att två av deras entreprenörer blivit stoppade för fortkörning. Det hade hänt på 40-sträckor med nerförsbacke där traktorerna p.g.a. tungt lass kört fortare än hastighetsbegränsningen. Förarna nekade inte att de kört över 40 km/h men polisen hävdade att fordonskombinationen, traktor med efterredskap, inte tillät högre fart än 30 km/h. Samtalet från MR gjorde att kontakter fick tas med Transportstyrelsen, andra externa aktörer och LRFs egna jurister. Efter en hel del grävande konstaterades att polisen, som hänvisade till en särskild paragraf i Trafikförordningen, inte hade fog för sitt påstående.

Åberopad paragraf i stämningsansökan gäller motorfordon och en traktor är enligt annan lagstiftning inte ett motorfordon utan ett motordrivet fordon, närmare bestämt en traktor! LRF Entreprenad tog hjälp internt och skrev en inlaga till Tingsrätten där den åtalade entreprenören förklarade sin och branschens syn på hastighetsgränserna och vilka lagrum som reglerar hastighetsgränserna för traktorer. Inlagan gjorde att åtalet lades ner och den andre entreprenören, som betalat fortkörningsböter för att slippa Tingsrätten, fick tillbaka sina pengar!

Det här ärendet är ett skolexempel på när samarbetet inom LRF Entreprenad har en direkt effekt ner till enskilda entreprenörer. Nu får vi hoppas att det sprider sig i hela landet att traktorer får köra i sin konstruktiva hastighet oavsett efterredskap eller inte. Värt att tänka på är såklart att man behöver vara uppmärksam på risken att man kör för fort när det skjuter på med tungt släp, men det är såklart stor skillnad på bötesbeloppet om man räknar fortkörningen från 30 eller 40 km/h.