Det finns en anledning att körkortsåldern för AM-kortet är 15 år, barnen behöver komma så långt i utveckling och mognad innan de kan ta det ansvar som behövs. Även om barnet är jätteduktig på att köra så är det när någon plötslig, oväntad situation dyker upp som barnen inte har den mognad som gör att de tar samma rationella beslut som vuxna.

Om en olycka sker där en förare utan rätt förarbehörighet är vållande kommer trafikförsäkringen att gälla men övriga försäkringar för eget fordon kommer inte att betala ut någon ersättning, alternativt till mycket hög självrisk. Det finns alltså flera aspekter att tänka igenom innan man sätter en körkortslös förare i ett fordon i trafikmiljö.